null 5 dingen die u moet weten over telewerk

5 dingen die u moet weten over telewerk

- Offices | Wetgeving | Werk-Privé

Expert David Verwimp

Segment Manager Offices

Stel uw telewerkbeleid op punt

Telewerk wordt almaar populairder. Werknemers beschouwen het als dé manier om evenwicht te vinden tussen hun professionele en familiale leven. En u staat daar natuurlijk voor open. Want een tevreden werknemer presteert beter. Bovendien worden uw vacatures aantrekkelijker. Maar telewerk is geen recht. U en uw werknemer gaan het dus op vrijwillige basis aan. Toch twijfelt u misschien omdat u de regels rond telewerk niet kent. U wilt weten hoe u bepaalt hoe vaak uw werknemers mogen telewerken. En of u verantwoordelijk bent voor arbeidsongevallen tijdens de telewerkdag.

We zetten de vijf belangrijkste weetjes even op een rij

1. Telewerk is geen huisarbeid

De regelgeving omtrent huisarbeid geldt niet voor een telewerker want deze werkt niet altijd thuis (of op een andere zelfgekozen plaats) en staat op elk moment nog onder het toezicht van zijn werkgever.

2. Een telewerker is een gewone werknemer

Eigenlijk is een telewerker gewoon een werknemer die mag werken in zijn woning of op een andere plaats die hij kiest en waarmee zijn werkgever instemt. Hij geniet dus dezelfde rechten als uw andere werknemers. Net als op kantoor, bent u verplicht om ervoor te zorgen dat de telewerker over de juiste apparatuur – zoals een laptop – beschikt.

wetgeving

3. Een schriftelijke overeenkomst voorkomt verwarring

Om alles vlot te laten verlopen, stelt u beter een schriftelijke overeenkomst op. Vermeld daarin:

  • frequentie: hoe vaak de werknemer mag telewerken
  • wanneer en hoe hij bereikbaar moet zijn
  • waar hij mag werken
  • wanneer hij technische ondersteuning kan krijgen
  • op welke manier u de kosten gekoppeld aan het telewerk vergoedt – zoals internet en telefoon

4. Welzijn op het werk blijft belangrijk

Omdat een telewerker een gewone werknemer is, moet u zijn welzijn op het werk in het oog houden. U brengt hem dus op de hoogte van uw preventiebeleid. De telewerker moet zich daaraan houden.

In tegenstelling tot een satellietkantoor, gelden de bepalingen over arbeidsplaatsen niet voor zijn woning of zelfgekozen werkplaats. Want die bevindt zich niet in de gebouwen van uw organisatie. Uw interne preventiedienst mag wel langsgaan op de werkplek van de telewerker. Is dat zijn woning? Dan kondigt u het bezoek vooraf aan en wacht u op zijn toestemming.

5. Een ongeval tijdens telewerk is ook een arbeidsongeval

Ook een telewerker kan een ongeval hebben. Dat is alleen een arbeidsongeval als het plaatsvond op de plaats en binnen de uren die jullie in de schriftelijke overeenkomst zetten.

Daarom is die zo belangrijk: ze schept duidelijkheid bij de aangifte van het ongeval bij uw arbeidsongevallenverzekeraar.

Meer weten?

U vindt alvast heel wat antwoorden over telewerk in:

  • de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 (cao 85) van 9 november 2005: die bepaalt de regels voor regelmatig telewerk in de privésector.
  • de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk: die vult cao 85 aan met het recht op occasioneel telewerk. U vult de algemene principes als organisatie zelf in.

Wilt u meer informatie over het optimaliseren van de werk-privé balans voor uw werknemers?

Leg uw uitdaging voor aan onze experten psychosociaal welzijn