Terug Aandacht voor een evenwichtige werk-privébalans

Aandacht voor een evenwichtige werk-privébalans

- Werk-Privé

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Internationale Dag van het Gezin

15 mei is de Internationale Dag van het Gezin. De ideale dag om ons af te vragen hoe we een gezinsvriendelijkere samenleving kunnen creëren. Voor bedrijven dé gelegenheid om na te gaan of ze het behoud van een evenwichtige work-life-balans voldoende stimuleren. De deconnectie-tool van IDEWE kan daar alvast bij helpen.

Een bedrijfscultuur waarin werknemers de ruimte krijgen om evenwichtig aandacht te besteden aan de verschillende levensdomeinen en aan hun eigen levenskwaliteit, is niet alleen een meerwaarde voor de werknemer zelf maar komt ook de organisatie ten goede.

Evenwicht in de work-life-balans

In een grootschalige studie bij meer dan 10.000 werknemers in 440 werksituaties in de gezondheidszorg (Schwartz SP, et al. BMJ Quality Safety 2019,28: 142-150) bleek er een duidelijke correlatie tussen een beperkte integratie van werk en leven en het voorkomen van emotionele uitputting. In situaties daarentegen waarin een goede integratie bestond van werk en leven vonden onderzoekers dan weer verbanden met goed teamwerk en een betere veiligheidscultuur.

“Het is niet altijd evident om de nodige structurele maatregelen te nemen om dit evenwicht te waarborgen”, zegt Hilde De Man, disciplineverantwoordelijke Psychosociale Aspecten van IDEWE. “We kunnen er echter wel alert voor zijn en een cultuur stimuleren waarin bijvoorbeeld middagbreaks en korte pauzes gerespecteerd worden of waarin tijdens de werkdag beweegmomenten worden ingebouwd. Duidelijkheid scheppen over de verwachtingen inzake bereikbaarheid en het recht om na de werkuren onbereikbaar te zijn, kan hier zeker ook bij helpen.”

Breng de dialoog op gang

IDEWE ontwikkelde een tool om de dialoog over deconnectie in de organisatie op gang te brengen. Aan de hand van een checklist kunnen individuen, teams of werkgroepen nadenken over hoe tijdig deconnecteren tijdens en na het werk kan gestimuleerd worden.

 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen