null Advies bij bodemonderzoek en -sanering

C Advies bij bodemonderzoek en -sanering

Nog te veel gronden zijn door hun industriële verleden toe aan sanering. Daarom voert de OVAM de druk op in haar vernieuwde Bodemdecreet: tegen 2036 moet de sanering van alle historisch verontreinigde gronden in Vlaanderen gestart zijn.

Bent u eigenaar of gebruiker van een potentiële risicogrond die nog niet eerder werd onderzocht? In dat geval verwacht de OVAM dat u een oriënterend bodemonderzoek (OBO) laat uitvoeren tegen eind 2021, 2023 of 2027. Brengt dat ernstige vervuiling aan het licht? Dan moet u tegen 2036 zijn gestart met de sanering van de grond.

Voert u risico-activiteiten uit op uw terrein of staan er bouwwerken op de planning? Ook dan wordt op korte of lange termijn een bodemonderzoek van u verwacht.

Welke stappen zet u bij een schadegeval of bodem- of grondwatervervuiling? Wanneer bent u verantwoordelijk voor een bodemonderzoek? En welke stappen neemt u bij graafwerken?

Reken op onze experten van IBEVE voor gepersonaliseerd, doelgericht advies bij bodemattesten, -onderzoek en -sanering. Zo investeert u maar één keer.

Uw bodembeleid in goede banen

We adviseren en helpen u bij verschillende aspecten van uw bodembeleid:

aarde onderzoeken
  1. Analyse van beschikbare info – Bent u niet zeker of u verantwoordelijk bent voor het bodemonderzoek of de verontreiniging? Dan gaan we dat voor u na. In sommige gevallen is er dan een gemotiveerd dossier nodig: dat stellen we op door samen met u de nodige bewijzen te verzamelen.
  2. Advies en uitvoering van bodemonderzoek en sanering – We stemmen uw bodemoplossingen af op uw situatie. En zoeken uit met welke subsidies en fondsen u uw saneringskosten verlaagt.
  3. Integratie van bodemsanering en herontwikkeling - We koppelen bodemsaneringswerken zoveel mogelijk aan uw bestaande (bouw)projecten. Zo bespaart u op uw uitgaven.

Ga nu al aan de slag

Bodemonderzoek
  • Controleer bij elke aankoop van onroerend goed de historische achtergrond van het terrein: zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
  • Win op tijd advies in en vraag onderzoeken tijdig aan. Zo voorkomt u dat overdrachten en bouwwerkzaamheden vertraging oplopen. Een bodemonderzoek neemt al snel heel wat tijd in beslag.
  • Neem bij elk incident (zoals een lek in een brandstoftank) zo snel mogelijk contact op met een bodemsaneringsdeskundige. Zo vermijdt u dat het kostenplaatje toeneemt.

Leer bij over welzijn en preventie

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming.

Ontdek onze opleidingen

Leg ons uw uitdaging rond bodemonderzoek en sanering voor

Hebt u een vraag over grondverzet, bodemonderzoek, -verontreiniging of -sanering? Wilt u een concrete situatie bespreken? Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.