Terug Arbeidsongevallen in de bouw dalen voorzichtig

Arbeidsongevallen in de bouw dalen voorzichtig

- Arbeidsveiligheid

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Cijfers houden geen rekening met situatie bij talrijke gedetacheerden en zelfstandigen

Uit de cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, blijkt dat in ons land, in de bouw, het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg, tussen 2014 en 2019 met 14% gedaald is. In de arbeidsongevallencijfers van IDEWE zien we eerder een fluctuerende evolutie die het zonder meer noodzakelijk maakt om op de werven te blijven investeren in veiligheid.

Uit de gegevens van IDEWE van 2015 tot en met 2019 blijkt een daling van het aantal arbeidsongevallen met een tijdelijke ongeschiktheid met 3,5 %. “Voor zowel het aantal arbeidsongevallen met een blijvende ongeschiktheid als het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop stellen we echter een status quo vast”, zegt disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE. “Het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop is gelukkig heel laag gebleven.”

In 2015 werden geen dodelijke arbeidsongevallen genoteerd. In 2016 waren er vervolgens 2, in 2017 1, 2 in 2018 en opnieuw geen enkel in 2019.“Het absolute aantal arbeidsongevallen is afhankelijk van de tewerkstelling of het aantal gewerkte uren. Daarom is het ook belangrijk om de evolutie van de frequentiegraad, werkelijke ernstgraad en globale ernstgraad te analyseren. Dat zijn gegevens waarbij het aantal gewerkte uren wèl mee in rekening wordt gebracht. Uit data van FEDRIS blijkt voor deze cijfers ook een dalende trend.”


 

Belangrijke nuance

toolboxmeeting

“De realiteit op het terrein dwingt ons echter tot minder enthousiasme”, aldus Liesbeth Reekmans. “De analyse van FEDRIS houdt immers geen rekening met de arbeidsongevallen van zelfstandigen en gedetacheerde werknemers die de jongste jaren talrijk aanwezig zijn op de werven. De toenemende bouwvraag en de moeilijke doorstroming van Belgische jongeren naar de sector zorgt ervoor dat we de situatie de komende tijd goed moeten blijven opvolgen.” 

“Begin 2019 lanceerde de Confederatie Bouw de sensibiliseringscampagne daarom ‘Safety, My Priority’, die bouwaannemers wijst op het belang van veiligheid op de werk. Dergelijk initiatief kan helpen om de investering in veiligheid op de bouwplaatsen te verduurzamen. Hopelijk kunnen we dan voor de volgende jaren een verdere daling van de ongevallen registreren.”

ToWorkSafe

IDEWE kan u helpen om de veiligheid op uw werven te optimaliseren en het veiligheidsbesef bij uw werknemers te verbeteren. We hebben onder meer een woordeloze ToWorkSafe-video gemaakt die enkel visueel duidelijk maakt hoe uw werknemers veilig aan de slag kunnen op uw werven.

Contacteer onze veiligheidsexperts voor advies op maat van uw bedrijf.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen