null Klantengetuigenis AZ Delta

Aantal werknemers: 4.000 | aangesloten sinds 1990

Elk jaar zo’n 160.000 patiënten, 50.000 chirurgische ingrepen, 2.300 geboorten, … het zijn cijfers die doen duizelen. Het AZ Delta – een fusie tussen het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen, het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en het AZ Sint-Rembert – is een van de grootste supraregionale ziekenhuizen van Vlaanderen. Toch blijft het een organisatie op mensenmaat. Dat uit zich in de zorg voor de patiënten én de aandacht voor het welzijn van de 4.000 werknemers.

UITDAGING: DRAAGKRACHT VERHOGEN

Als directeur Personeel en Organisatieontwikkeling is Sabine De Brabant verantwoordelijk voor het preventiebeleid van het AZ Delta. Dat beleid moet natuurlijk rekening houden met specifieke risico’s zoals chemische en biologische agentia en ziekenhuishygiëne. “Als toonaangevende zorgorganisatie willen we bovendien transparant zijn en maatschappelijk verantwoord handelen. Dat betekent: voldoen aan alle administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld rond re-integratie van langdurig zieke werknemers.”

Tegelijk wil Sabine méér doen dan het wettelijke minimum. Dat is nodig om het hoofd te bieden aan de grootste uitdagingen: personeelsretentie. “De zorg is een veeleisende sector. Willen we dat onze medewerkers het lang volhouden? Dan moeten we aandacht hebben voor hun letterlijke en figuurlijke draagkracht: door in te zetten op ergonomie en psychosociaal welzijn.”

GEÏNTEGREERD BELEID

AZ Delta vertrouwt voor zijn ambitieuze preventiebeleid opeen dienstverlener die óók meer doet dan het minimum. “Na onze fusie in 2013 wilden we ons gezondheidsbeleid een nieuwe impuls geven”, vertelt Sabine De Brabant. “Daarvoor vonden we in IDEWE een deskundige en dynamische partner.”

IDEWE was al tientallen jaren de vaste preventiepartner van het H.-Hartziekenhuis. Ook na de fusie blijft de externe dienst instaan voor de medische onderzoeken van het personeel, de ondersteuning van de interne preventieadviseur, het aanwezigheidsbeleid en de risicoanalyse van het psychosociale welzijn.

Sabine De Brabant: “Het was onze bedoeling om een geïntegreerd beleid rond mentale gezondheid op poten te zetten. IDEWE zorgde daarbij niet alleen voor een meting van die psychosociale gezondheid van onze werknemers, maar dacht ook samen met ons na over een stevig conceptueel kader.” Het AZ Delta goot zijn psychosociale welzijnsbeleid in vier heldere blokken:

  1. Veiligheid en gezondheid: agressiebeleid, conflicthantering, ergonomiebeleid, …
  2. Draagkracht en verzuim: aanwezigheidsbeleid, stresspreventie, …
  3. Duurzame inzetbaarheid: talentontwikkeling, werkbaar werk, diversiteit, …
  4. Gezondheidsprogramma: beweging, voeding, kunst en cultuur, …

Voor de meting van die draagkracht maakt het AZ Delta onder meer gebruik van Wellfie, een onlinetool van IDEWE die het werkvermogen van iedere medewerker meet en meteen concrete tips aanreikt om dat te verhogen. De werkgever krijgt daarvan een groepsrapport.

MENSENWERK

Meten en weten is één ding, maar daarop moet natuurlijk ook actie volgen. Het AZ Delta stelde daarvoor een speciaal sociaal-medisch overlegteam samen dat beleidskwesties en moeilijke individuele dossiers bespreekt. “Daarin zetel ik zelf, samen met onze welzijnscoördinator en vertrouwenspersoon”, vertelt Sabine De Brabant.

“En natuurlijk: de arbeidsarts van IDEWE. Zij schuift trouwens ook aan bij de vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Haar expertise en ervaring is op zulke momenten een groot pluspunt.”

Vriendelijkheid en collegialiteit zijn waarden waaraan het AZ Delta veel belang hecht. En Sabine De Brabant apprecieert dat ook aan de samenwerking met IDEWE: “Expertise is belangrijk. En daarvoor zitten we uitstekend bij IDEWE. Dat merken we aan de goede punten die we krijgen bij elke officiële controle van bijvoorbeeld ons gezondheidstoezicht. Tegelijk is onze arbeidsarts een persoonlijk aanspreekpunt. Dankzij haar inzet zorgen wij voor gelukkig personeel, en dat komt ook onze patiënten ten goede. Want gezondheid is mensenwerk.”