Terug ChangeMentor begeleidt werknemers doorheen bedrijfsveranderingen

ChangeMentor begeleidt werknemers doorheen bedrijfsveranderingen

- Organisatieveradering | Wetenschappelijk onderzoek

Expert Evelien Rombaut

Onderzoeker

Neem deel aan het proefproject

Veranderen is niet populair en doet iedereen op de bedrijfsvloer op de tenen lopen. Minder dan 30% van alle organisatieveranderingen verlopen succesvol en gaan deels ten koste van het welzijn van individuen. Een proces dat kosten moet besparen, dreigt daarmee de oorzaak te zijn van nieuwe kosten. De ChangeMentor-tool van IDEWE moet bedrijven en werknemers in de toekomst ondersteunen om het welzijn van werknemers niet uit het oog te verliezen.

Organisaties staan niet stil. Vroeg of laat worden werknemers dus geconfronteerd met kleine en grote veranderingen op de werkplek. Ruim 30% van de werknemers ervaart daarbij stress en onzekerheid. “Uit onderzoek maar vooral ook uit de praktijk weten we dat de focus tijdens dergelijke veranderingstrajecten vaak zodanig op de strategische doelstellingen liggen dat het welzijn van medewerkers over het hoofd wordt gezien”, zegt onderzoekster Evelien Rombaut van IDEWE. “De kans dat daardoor weer nieuwe onvoorziene kosten ontstaan, zoals ziekteverzuim, arbeidsongevallen, rekruterings- en opleidingskosten, een lagere productiviteit of negatieve publiciteit voor de organisatie is daardoor reëel. Het heeft ons doen nadenken over manieren om dat proces ook te begeleiden met het oog op het behoud of het verbeteren van het welzijn van de individuele werknemers.”

Inzicht voor werknemer en werkgever

ChangeMentor

De onderzoekers bouwden uiteindelijk een e-tool die op korte termijn veel mensen kan bereiken en werknemers individueel en laagdrempelig ondersteuning kan bieden. 

“Er is heel wat onderzoek aan voorafgegaan bij zowel werkgevers als werknemers om na te gaan welke elementen het welzijn kunnen beschermen in tijden van organisatieveranderingen. ChangeMentor vertrekt uiteindelijk vanuit een vragenlijst. Op basis van de antwoorden krijgt de medewerker gepersonaliseerde feedback, die hem meer inzicht biedt in zijn eigen functioneren en de mogelijke hinderpalen en hulpbronnen die tijdens een verandering van belang zijn. Daarna kan de deelnemer zelf aan de slag via het online leerplatform, dat bestaat uit reflectieoefeningen, nuttige tips en video’s. Behalve de individuele feedback krijgt ook de werkgever geanonimiseerd inzicht in het welzijn van de deelnemers en de troeven en werkpunten binnen de organisatie. Door de vragenlijst periodiek opnieuw voor te leggen aan de deelnemers kan de evolutie in het welzijn van de medewerkers en de impact van het organisatiebeleid in kaart gebracht worden. Zo kan het beleid afgestemd worden op de actuele noden van de medewerkers.”

Voor elke verandering in elke sector

De komende maanden wil IDEWE de effectiviteit en de gebruiksvriendelijkheid van ChangeMentor verder aftoetsen tijdens een pilootproject. 

“De tool is niet alleen bedoeld voor de grote strategische veranderingsprocessen zoals fusies en personeelsreorganisaties”, aldus Evelien Rombaut. “Ook alledaagse veranderingen in de werkwijze van een team of op het niveau van het individu kunnen immers als ingrijpend ervaren worden, ongeacht het bedrijf, de sector of de grootte van de organisatie. Denk ook aan wat corona met zich heeft meegebracht. De sector waartoe een bedrijf behoort is daarbij van geen belang.”

Wil u van de verandertrajecten in uw organisatie een succesverhaal maken? Neem dan gratis deel aan het pilootproject. Meldt u aan of stel uw vragen aan Evelien Rombaut via changementor@idewe.be.

Lees meer over het onderzoeksproject.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen