null Wegwijs in de contacttracing in het onderwijs

Wegwijs in de contacttracing in het onderwijs

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Corona

Expert Hilde Vanacker

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsgeneeskunde

Wat is het onderwijstype en gaat het over een leerling of een personeelslid?

De procedures om een persoon met COVID-19 op school te melden en op te volgen is afhankelijk van het onderwijstype. Voor personeelsleden en leerlingen gelden bovendien andere werkwijzen. We zetten de mogelijkheden op een rij.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

Basis of secundair onderwijs

leraar

Indien de melding van een besmetting met het SARS-CoV-2 virus zich voordoet in een basisschool of secundaire onderwijsinstelling brengt het CLB de hoog- en laagrisicocontacten zowel voor leerlingen als voor personeelsleden in kaart. De arbeidsarts contacteert de hoog- en laagrisicocontacten van de personeelsleden. Het CLB doet hetzelfde voor de contacten van de leerlingen. Praktisch komt dit op het volgende neer:

 1. Het CLB laat de onderwijsinstelling weten welke personeelsleden een hoog- of laagrisicocontact zijn. De betrokken onderwijsinstelling vult het online meldingsformulier contacttracing in via de website van IDEWE of via de klantenzone. De school vult de contactgegevens van de school, de indexpatiënt (leerling of leerkracht) en de contacten in. 
 2. De IDEWE-contacttracer, die het dossier behandelt, neemt telefonisch contact op met de persoon die vermeld staat onder ‘gegevens klant’ als ‘contactpersoon’. Samen overlopen ze de verdeling hoog- en laagrisicocontacten, gemaakt door CLB.
   
  • De IDEWE-contacttracer contacteert de hoogrisicocontacten telefonisch en bezorgt hen de nodige documenten, zoals het quarantaineattest en de activatiecode voor de PCR-test.
  • De laagrisicocontacten ontvangen de nodige hygiënemaatregelen.
    
 3. De CLB-arts en arbeidsarts contacteren elkaar voor overleg bij eventuele vragen of problemen.

Hoger of volwassenonderwijs

volwassenonderwijs

Gaat het om een besmette persoon in het hoger-, kunst- of volwassenonderwijs? Dan coördineert de arbeidsarts de identificatie, triage en opvolging van de contacten onder de leerkrachten, docenten of opvoeders. Voor de contacttracing van studenten en cursisten zijn volgende afspraken van toepassing:

 • Het callcenter of de student zelf brengt de (medisch) verantwoordelijke van de onderwijsinstelling op de hoogte. Deze coördineert het identificeren, triëren en opvolgen van contacten onder de studenten/cursisten. Indien er geen medische verantwoordelijke gekend is voor een hogeschool, universiteit, centrum voor volwassenonderwijs, dan zal uitzonderlijk gecommuniceerd worden met de verantwoordelijke of werkgever. De werkgever valt onder een strikte professionele geheimhoudingsplicht.  
 • Contactonderzoek van studenten en cursisten kan uitzonderlijk en op uitdrukkelijke vraag van de onderwijsinstelling door IDEWE uitgevoerd worden. Klanten worden in dit geval gevraagd om het meldingsformulier in te vullen. Het contactonderzoek behandelt de contacten op de campus: tijdens de lessen, practica, … Contacten buiten de campus of buiten de georganiseerde activiteiten van de instelling worden niet opgespoord of getrieerd door de externe dienst. 
 • Contacten kunnen enkel gecontacteerd of geïnformeerd worden als we de contactgegevens van studenten kennen via het online meldingsformulier: INSZ-nummer, gsm-nummer, e-mailadres.

Door het online meldingsformulier volledig en correct te gebruiken, zorgt u ervoor dat we efficiënt en snel tewerk kunnen gaan, waardoor de kost voor het uitvoeren van het contactonderzoek voor u beperkt blijft.

Tot slot willen we oproepen om uw personeelsleden, leerlingen, studenten en cursisten te blijven sensibiliseren rond:

 • Goede (hand)hygiëne
 • Correcte hoest- en nieshygiëne
 • Goede verluchting van lokalen
 • Voldoende afstand bewaren 
 • Correcte registratie van aanwezigheden
 • Thuisblijven bij ziekte

Lees er de informatie over veilig en gezond werken tijdens de coronacrisis nog even op na.

Contacteer onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen