null Franki Construct

Franki Construct is specialist in burgerlijke bouwkunde. Bruggen, tunnels, brandweerkazernes, culturele centra: de medewerkers toveren van alles tevoorschijn. Zulke grote werkzaamheden houden onvermijdelijk veiligheidsrisico’s in. Die houdt preventieadviseur Franky Van den Berghe maximaal in toom. Een van de tools die hij daarvoor gebruikt? De Safety Instruction Box. Een interactieve speldoos die informeert over risico’s, veiligheidsinstructies en beschermingsmiddelen. En dat op een visuele manier. Extra interessant voor anderstalige werknemers dus!

Proefproject in België

Veiligheid is topprioriteit bij Franki Construct”, poneert Franky stellig. Voor onze mede­werkers op de werven loert altijd wel gevaar om de hoek. Valincidenten vormen een van de grootste risico’s omdat we vaak in de hoogte werken. Ook een correcte omgang met machines en gereedschap is broodnodig om ongevallen te vermijden.”

Franki Construct sensibiliseert zijn medewerkers onder meer met de jaar­lijkse Start Strong Dag. “Tijdens de laatste editie organiseerden we allerlei activiteiten zoals een EHBO-workshop, blusopleiding en aed-training. Én gingen we in 2018 aan de slag met de Safety Instruction Box. Dat deden we als een van de allereerste bedrijven, omdat we ons kandidaat stelden voor de piloot- en testfase van IDEWE voor dit gloednieuwe product.”

 

Spel zoomt in op gevaarlijke situaties

Wat de Safety Instruction Box precies is? “Zie het als een typisch gezelschapsspel – met pionnen en kaartjes. Op het bord staan onveilige situaties afgebeeld die voorkomen op een werf. De deelnemers moeten dan aangeven wat er niet in orde is en hoe het wél moet.

 

Wij lieten het spel spelen in kleine groepjes die elk gemiddeld drie situaties onder de loep namen. Onze eigen Safety Supervisor leidde alles in goede banen, samen met een begeleider van IDEWE.”

Interactief, visueel en sectorspecifiek

“We wilden de Safety Instruction Box vooral uitproberen omdat het een interactieve tool is. Je laat je werknemers samen nadenken over veiligheid – niet op een saaie, schoolse manier. We stelden tevreden vast dat onze mensen al heel wat kennis in huis hebben.

 

De Safety Instruction Box lijkt me vooral interessant voor nieuwe werknemers. Bij hun onthaal wijs je hen dan op risico’s die eigen zijn aan je organisatie. Het spel is bovendien ideaal voor anderstaligen dankzij de visuele weergave met prenten en picto­grammen.”

Leidraad voor de toekomst

De Safety Instruction Box zal zeker nog dienst doen bij Franki Construct. “Ik zie het nu vooral als een inspiratiebron. Binnenkort zullen we deze instructies bijvoorbeeld ook gebruiken tijdens onze Safety Stand Stills. Daarbij bezoeken de directie en een preventieadviseur al onze werven in één week.  

 

Om te controleren of onze werk­nemers en onderaannemers de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen respecteren. De Safety Instruction Box vormt daarbij een leidraad om in te zoomen op specifieke thema’s zoals werken op hoogte en brandveiligheid.”