Terug Bundel je kennis, best practices en goesting voor meer duurzame zorg

Bundel je kennis, best practices en goesting voor meer duurzame zorg

- Duurzame werkomgeving | Infrastructuur | Milieu | Energie

Expert Jonas Debroyer

Milieucoördinator

Stap mee in de Green Deal Duurzame Zorg

Tot 14 maart 2024 kun je je als zorginstelling aansluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg, een inspanningenverbintenis met de Vlaamse overheid rond duurzame thema’s. “Het plan is om in een gezamenlijke inspanning best practices uit te wisselen en van elkaar te leren om de impact van de zorgsector op klimaat en milieu drastisch te verminderen”, zegt Jonas Debroyer, expert duurzaamheid van IDEWE. 

De WHO heeft berekend dat ondervoeding en ziektes ten gevolge van de klimaatverandering en natuurrampen de komende decennia drastisch zullen toenemen als we geen actie ondernemen. Dat is geen mooi vooruitzicht, ware het niet dat uit onderzoek ook blijkt dat investeren in duurzame maatregelen veel goedkoper is dan de kost die we aangerekend zullen krijgen als we geen groene inspanningen leveren. Wat ons meteen ook met de neus op de economische feiten drukt. Groene investeringen en inspanningen zijn goed voor zowel de individuele, de maatschappelijke als de economische gezondheid.

Katalysator om duurzame zorg te versnellen

milieu

Over de noodzaak dat er iets moet veranderen zullen we het in de zorg ook snel eens zijn maar hoe beginnen we daaraan? Mensen gezonder maken en verzorgen vergt nu eenmaal veel energie, voedsel en grondstoffen

“Zowel de nood aan concrete actie als de behoefte aan kennis en informatie om de activiteiten van de zorgsector te vergroenen zijn groot”, zegt Jonas Debroyer. “Precies daarom wil de Vlaamse overheid naar analogie met Nederland zorginstellingen en zorgpartners verenigen in een Green Deal. Dat is een vrijwillige overeenkomst waarin partijen zich engageren om een groen project op te starten en over een periode van drie jaar stappen vooruit te zetten. Andere sectoren gingen de zorg hierin voor.”

De voorbije maanden hebben we met IDEWE meegeschreven aan het charter dat vanaf januari zal worden aangeboden. In maart volgt dan de kickoff. De ondertekenaars kunnen dan voor zichzelf uitmaken waar ze de komende drie jaar de focus op willen leggen. De Green Deal moet op die manier een katalysator worden om duurzame zorg te versnellen op vlak van vier thema’s:

  1. Klimaat en infrastructuur
  2. Gezonde leef- en verblijfsomgeving
  3. (Afval)water en medicijnen
  4. Afval en circulariteit van materialen

De Duurzaamheidsscan van IDEWE

sdg's

Als ondertekenaar van het charter zal je kunnen deelnemen aan kennistrajecten om ideeën op te doen en best practices te leren kennen die je kunnen inspireren. Als zorginstelling zal IDEWE het charter zelf ondertekenen maar zullen we tegelijk ook deelnemen als kennisinstelling. 

“We willen vooral onze expertise delen over klimaat en afval”, aldus Jonas Debroyer. “Zo hebben we de Duurzaamheidsscan ontwikkeld die ons in staat stelt om de maturiteitsscore van organisaties op vlak van duurzaamheid te berekenen. Het stelt onder meer zorginstellingen in staat een duidelijk beeld te krijgen over de stappen die ze inzake vergroening al gezet hebben en aspecten waar ze nog aan moeten werken.”

De Duurzaamheidsscan is opgebouwd op basis van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op basis van de scan maken onze experten een rapport op met concrete aanbevelingen om verbeteringen door te voeren.  

De milieu- en energiedeskundigen van IDEWE kunnen jou bij je duurzaamheidsinspanningen ook ondersteunen bij sensibilisatietrajecten, door het uitvoeren van energiescans of bij het opstellen en begeleiden van afvalbeheersplannen. 

Neem voor vragen contact op met je regionaal kantoor.

Lees hier het persbericht 'IDEWE kondigt deelname #GreenDealDuurzameZorg aan'

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen