Terug Hoe gaan uw werknemers om met pijn en hoe kan u hen helpen?

Hoe gaan uw werknemers om met pijn en hoe kan u hen helpen?

- Fysiek fit | Ergonomisch werken | Gezonde werkomgeving | Wetenschappelijk onderzoek

Doe mee aan het Health Empower onderzoek

Vanaf september kunnen werknemers gebruikmaken van de Health Empower-app die hun lichamelijke gezondheid monitort en hen tips en advies geeft om met pijn op het werk om te gaan. De app maakt deel uit van innovatief onderzoek van IDEWE en de KULeuven.

Sinds vorig jaar kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het Health Empower onderzoeksproject dat IDEWE samen met KULeuven uitvoert.

Sinds vorig jaar kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het Health Empower onderzoeksproject dat IDEWE samen met KULeuven uitvoert. “Het richt zich tot werknemers met lichamelijke klachten of mensen die een risico lopen om lichamelijke klachten te ontwikkelen”, vertelt onderzoeker Stijn Keyaerts van IDEWE. “Het onderzoek gaat na hoe werknemers met hun klachten omgaan en welke barrières voor werk en bewegen ze ondervinden tijdens de uitoefening van hun job. We verzamelen de data aan de hand van vragenlijsten en koppelen die aan de gegevens die we ophalen met de Fitbit-wearable die de deelnemers dragen. Via de app krijgen ze dan tips en advies om eventuele barrières aan te pakken, beter om te gaan met hun pijn op het werk of (werk)activiteiten weer gradueel op te bouwen.”

Fitbit en vragenlijsten

Bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden om deel te nemen aan het onderzoek, ongeacht de sector waartoe ze behoren. “Werkgevers kunnen hun werknemers vervolgens warm maken om deel te nemen aan het project aan de hand van de communicatiemiddelen die we ter beschikking stellen. Wie instapt, vult eerst een vragenlijst in. Dat duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens houdt hij of zij dagelijks een dagboek bij door een paar korte vragen te beantwoorden. Elke zes weken komt die vragenlijst terug, zodat we de evolutie van de antwoorden kunnen volgen. We gaan daarin bijvoorbeeld na hoe werknemers hun gezondheid inschatten, hoeveel ze bewegen, hoe ze omgaan met hun klachten en pijn op het werk en peilen verder naar een paar werk gerelateerde factoren, zoals de hoeveelheid autonomie, werkdruk en sociale steun die ze ervaren. Tenslotte krijgen deelnemers ook een Fitbit ter beschikking die bepaalde parameters, zoals het aantal afgelegde stappen, automatisch registreert.” 

Gratis deelname

Fitbit

“Na het doorsturen van de antwoorden op de dagelijkse vragenlijst krijgen de deelnemers feedback op basis waarvan ze hun gedrag kunnen aanpassen. Voor ons is het belangrijk om te zien hoe werknemers met hun klachten omgaan en of ze eventueel angst hebben om bepaalde bewegingen of activiteiten uit te voeren. Mensen die rugklachten hebben nadat ze een last hebben getild, gaan bijvoorbeeld in de toekomst vermijden om dergelijke last te tillen of beweging uit te voeren uit angst voor ontwikkelen of verergeren van klachten of pijn.” 

“De tool is momenteel gratis voor werkgevers die wensen in te stappen. Werkgevers kunnen, vanaf tien deelnemende werknemers,  een geanonimiseerd groepsrapport krijgen dat hen inzicht geeft in hoe hun werknemers omgaan met pijnklachten op het werk. Op basis daarvan kunnen binnen het bedrijf werkpunten gedetecteerd worden.”

Wenst u bijkomende informatie of wenst u deel te nemen? Neem dan contact op via healthempower@idewe.be

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen