Terug Hoe bereikbaar bent u tijdens uw vakantie?

Hoe bereikbaar bent u tijdens uw vakantie?

- Gezonde levensstijl

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Deconnectie is essentieel om positieve welzijnsuitkomsten te creëren

Vakantie is een tijd om los te laten waarmee we doorheen het werkjaar bezig zijn. Om positieve welzijnsuitkomsten te realiseren, heeft ons lichaam fysiek en mentaal nood aan deconnectie. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nu we door technologische innovaties steeds tijds- en plaatsonafhankelijker kunnen werken, is het voor veel werknemers moeilijk om de schakelaar resoluut op 'vakantie' te zetten.

Goede afspraken maken een zorgeloze vakantie

In tegenstelling tot Frankrijk spreekt onze Belgische wetgeving echter niet over het 'recht' op deconnectie. De wetgever beperkt zich tot de verplichting tot overleg dat kan leiden tot duidelijke afspraken. De Relancewet oftewel de 'Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie' die op 30 maart in het Staatsblad verscheen  bepaalt dat Comités voor Preventie op het Werk op regelmatige tijdstippen, en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers dit vragen, dienen te overleggen over deconnectie van het werk en gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Op basis van dit overleg kan het Comité aan de werkgever voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. Indien hieruit afspraken voortvloeien kunnen deze opgenomen te worden in het arbeidsreglement of door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Een mogelijke afspraak is om bijvoorbeeld duidelijk te stellen dat er geen verplichting is om te antwoorden op mails of sms'en tijdens de vakanties.

Tips

  •  Zorg dat de afspraken voor iedereen bekend en duidelijk zijn.
  • Zorg dat iedereen ze consequent toepast en er kan op aangesproken worden.
  • Denk na over de manier waarop u tijdens uw vakantie vervangen kan worden.
  • Zorg dat iedereen weet hoe (on)bereikbaar u bent.
  • Zet de periode dat u afwezig bent vooraf in uw e-mailhandtekening.
  • Maak een out-of-office klaar met een korte en bondige boodschap. Zet er ook in waar uw relaties terecht kunnen als hun boodschap niet kan wachten tot u terug bent.
  • Zet uw out-of-office enkele dagen voordat u vertrekt al aan en schakel hem pas uit na de eerste werkdag na uw vakantie.
  • Hou de dag voor uw vakantie vrij om een planning te maken voor na de vakantie, om een voicemail in te spreken, uw inbox leeg te maken.
  • Spreek uw voicemail in "Kan het niet wachten tot ik terug ben? Bel dan dit nummer: (van uw back-up of een algemeen nummer)" of "Spreek een voicemail in en ik bel u binnen de 24 uur terug".

Na de vakantie

Plan geen meetings op de eerste werkdag na uw vakantie. Gebruik die dag om de draad terug op te pikken met uw collega's. Ze kunnen u vertellen wat er hot is. Op basis daarvan kan u uw overvolle mailbox efficiënt scannen. Want die zit gegarandeerd overvol. Vijftig procent is echter niet meer relevant. Maak een map 'vakantie 2018' en zet alle e-mails uit de inbox in deze map. Haal na enkel die e-mails terug waar uw collega's tijdens een 'ik ben terug van vakantie'-ronde naar verwezen.


IDEWE werkt aan een checklist die als leidraad kan dienen om de dialoog over deconnectie te voeren. We bieden de tool weldra aan via onze klantenzone. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen