Terug Een veilige omgeving om te netwerken, te inspireren en vragen te stellen

Een veilige omgeving om te netwerken, te inspireren en vragen te stellen

- Optimale Werkomgeving | Arbeidsveiligheid

Ook dit najaar organiseren we IDEWE Connect-sessies

In de zoektocht naar meer welzijn en veiligheid botsen interne preventieadviseurs en hun collega’s van hr en facility vaak tegen dezelfde grenzen en uitdagingen aan. Een veilige omgeving vinden om inspiratie en ideeën op te doen en best practices uit te wisselen, is bijgevolg een belangrijke meerwaarde. Met IDEWE Connect wil IDEWE die netwerkmogelijkheid bieden. Voor organisaties uit Zorg, Lokale Besturen en bedrijven uit Industrie en Reiniging werden de voorbije maanden al verschillende sessies georganiseerd. Voor Onderwijs stond een digitale IDEWE Connect over ventilatie in klaslokalen op het schoolbord.

“In grote lijnen verloopt zo een IDEWE Connect in elke sector op dezelfde manier”, zegt segmentverantwoordelijke Zorg Bianca Kints. “Ofwel deelt IDEWE kennis en inzichten rond een concreet thema ofwel vertrekken we bij enkele best practices van de deelnemers. Hoe dan ook ontstaat er vervolgens een dialoog tussen deelnemers die met de voeten in de praktijk staan. Dat schept vertrouwen om vragen te stellen en advies te delen. Soms voelt het gewoon ook heel goed aan om een klankbord te vinden bij mensen die met hetzelfde bezig zijn maar de dingen gewoon op een andere manier kunnen bekijken.” 

Zorg

connect ventilatie

“Hoe gaan we in de Zorg om met topics zoals de risicoanalyse biologische agentia, met het aanwezigheidsbeleid of het beleid moederschapsbescherming? Hoe versterken we de veerkracht bij hun medewerkers of hoe inventariseren we de chemische agentia, …. Heel veel uiteenlopende onderwerpen die bij zowat elke organisatie aan bod komen en waar je als professional wel eens van gedachten over wil wisselen”, zegt aldus Bianca Kints. “Vaak is de theoretische kennis over deze thema’s wel aanwezig maar zijn er vragen over de praktische uitvoering. Mensen zoeken dan een veilige omgeving om over de uitdagingen die ze delen te kunnen praten. Dan is het een belangrijke meerwaarde om te kunnen connecteren om even van gedachten te wisselen in een IDEWE Connect.”

Segment Zorg heeft intussen drie IDEWE Connect-sessies achter de rug. Twee voor ziekenhuizen en één voor ouderenzorg. “Bij wijze van introductie hebben we de eerste keer zelf het onderwerp bepaald. Het ijs was snel gebroken zodra de deelnemers merken dat ze praten met mensen die tegen dezelfde grenzen aanlopen. Op het einde polsen we iedere keer welk onderwerp de volgende keer centraal kan staan.” 
 

Industrie & Reiniging

Ook segmentmanager Industrie en Reiniging Frank Weckx ging op deze manier tewerk. 

“We zijn net voor het begin van de coronapandemie met de eerste IDEWE Connect gestart vanuit een behoeftenbevraging bij onze klanten. Het onderwerp ‘Hoe kunnen we de impact van de preventieadviseur vergroten?’ kwam meermaals naar boven. Omdat we intussen midden in de gezondheidscrisis zaten konden we niet meer fysiek samenkomen en schakelden we over naar digitale sessies. We hebben eerst uitgelegd hoe we dat vanuit IDEWE zouden aanpakken en lieten vervolgens enkele klanten met best practices aan het woord. Dat bleek in de smaak te vallen bij de deelnemers. In zoverre dat we de digitale kaart willen blijven trekken voor IDEWE Connect-sessies waarop we deelnemers uit heel Vlaanderen uitnodigen. Mensen hoeven zich dan niet te verplaatsen en krijgen op korte tijd toch zeer relevante en bruikbare informatie.”

“Daarnaast hebben we ondertussen ook regionale IDEWE Connects georganiseerd, voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie in regio Turnhout. Die bijeenkomsten verlopen niet online. We merken immers dat er in sommige sectoren of regio’s een gebrek is aan netwerken en een grote nood om fysiek van gedachten te kunnen wisselen. Op het einde van dergelijke bijeenkomst polsen we meteen naar een thema dat we de volgende keer aan bod kunnen laten komen.” 

Lokale besturen

logo connect

“De IDEWE Connect-sessies zijn ook een grote meerwaarde om ons aanbod te toetsen aan de dagelijkse praktijk”, zegt segmentmanager segmentmanger Overheid, Offices en Hulpdiensten David Verwimp. “Dat geldt zowel voor de klassieke veiligheidsthema’s als voor onderwerpen die eerder het mentale en het fysieke welzijn beogen. We stellen vast dat in verschillende lokale besturen de eerste categorie door de preventiedienst wordt beheerd terwijl de ‘softere’ thema’s eerder tot het takenpakket van de hr-dienst behoren. Het is wenselijk om, net zoals in de privésector, beide beter op elkaar af te stemmen en het strikte onderscheid weg te werken. Welzijn en preventie gaan hand in hand en een verandering op vlak van veiligheid, heeft impact op het welzijn van de medewerkers en vice versa. Wellicht kunnen onze IDEWE Connect netwerksessies ertoe bijdragen dat de interne werking hier beter op afgestemd wordt. Daarnaast willen we ook onder meer de aankoopprocedure, de interne organisatie van de preventiedienst en de onthaalprocedure behandelen.

Zodra de nieuwe IDEWE Connect-sessies voor het najaar vastliggen, maken we de inschrijflink bekend.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen