Terug Veilig vakantiewerk voor jongeren

Veilig vakantiewerk voor jongeren

- Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Digitale tools

Expert Ilse Moerland

Disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde

Voor u als werkgever start het werk bij de risicoanalyse

De zomervakantie is traditioneel de periode waarin veel jongeren voor het eerst een stap zetten op de arbeidsmarkt. Vakantiejobs zijn er in alle maten en kleuren maar telkens bent u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van de jobstudent. Net zoals dat het geval is voor uw andere werknemers. Een risicoanalyse zal uitwijzen of de jongeren ook onderworpen moeten worden aan een medisch onderzoek.

jongerenjobs

De Codex voor Welzijn op het Werk legt in Boek X uit wat de voorwaarden zijn om als werkgever jongeren aan het werk te zetten. De basisvoorwaarde is dat u als werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren om alle risico’s voor de veiligheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. IDEWE kan u daar als externe dienst in ondersteunen. De risicoanalyse moet jaarlijks hernieuwd of gewijzigd worden of in het geval de werkpost van de jongeren wijzigt. U zult vooral rekening moeten houden met:

  • risico’s door een gebrek aan ervaring
  • het risico dat ze zich niet voldoende bewust zijn van gevaar
  • de risico's door hun onvoltooide ontwikkeling

Gezondheidstoezicht

Op basis van de analyse moet u als werkgever zorgen voor passend gezondheidstoezicht. Dat wil zeggen dat jongeren, die tijdens hun vakantiewerk blootgesteld worden aan risico’s, voorafgaand aan hun tewerkstelling een gezondheidsbeoordeling moeten ondergaan. De eerste stap in deze beoordeling is het invullen van een vragenlijst. “De papieren vragenlijst heeft intussen plaats gemaakt voor een elektronische toepassing”, zegt Ilse Moerland, disciplineverantwoordelijke arbeidsgeneeskunde van IDEWE. “Via de functionaliteit ElectrA of Personeelsbeheer in de klantenzone my.idewe.be kan de werkgever de vragenlijst versturen naar de jobstudenten. Ze ontvangen dan een sms met de link naar de digitale bevraging. Op basis van de functie die de jobstudent zal uitvoeren en de bijhorende risico’s en de antwoorden op de bevraging, maakt ons medisch team een eerste beoordeling. Zo nodig, krijgt de jobstudent dan een uitnodiging voor een consult bij de arbeidsarts.”

Naast de organisatie van het gezondheidstoezicht moet u als werkgever zorgen voor een goed onthaal en begeleiding van de jongeren. Zo moeten ze, bij aanvang van hun tewerkstelling, degelijk geïnformeerd worden over mogelijk risico’s die ze zullen lopen en de preventiemaatregelen die gelden.

Verhoogd risico

kassa

Jongeren mogen op het werk nooit blootgesteld worden aan biologische agentia van klasse 3 en 4. “Aangezien het COVID-19-virus ingeschaald werd als biologische agens van groep 3 mogen jongeren geen studentenjobs uitoefenen met een verhoogd risico om besmet te raken”, aldus Ilse Moerland. Het gaat dan bijvoorbeeld over vakantiewerk in zorginstellingen. Jobstudenten in de retail of de horeca komen niet in contact met het virus door de aard van het werk, maar omdat het virus nu eenmaal overal aanwezig kan zijn. Tewerkstelling in spoed- en COVID-afdelingen van ziekenhuizen en isolatiekamers in woonzorgcentra zijn wel verboden terrein. Studenten mogen daarentegen wél werken in de keuken, bij de schoonmaak of op de administratieve dienst van instellingen en zelfs op zorgafdelingen, op voorwaarde dat er geen verhoogd risico is.

Voor jongeren die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen in een ziekenhuis gelden uitzonderingen op deze regel. Hun opleiding vereist immers dat ze leren omgaan met dit soort risico’s en de bijbehorende preventiemaatregelen. Daarom mogen ze ook een betaalde studentenjob als zorgverlener uitvoeren. De preventiemaatregelen moeten vanzelfsprekend worden gerespecteerd. Laat daarom de jongeren ook altijd samenwerken met ervaren medewerkers.”

Lees meer over ons aanbod 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen