Terug Het Sociaal-Medisch Team als instrument voor succesvolle re-integratie

Het Sociaal-Medisch Team als instrument voor succesvolle re-integratie

- Re-integratie

Expert Miche Van Waeyenbergh

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Voor de concrete aanpak van individuele en collectieve dossiers

Werkgevers kunnen oordelen dat hun ziekteafwezigheidsbeleid gebaat is bij de oprichting van een Sociaal-Medisch Team (SMT). “Het zorgt ervoor dat voor langdurig zieke werknemers al na bijvoorbeeld een maand een ondersteuningstraject kan besproken worden dat de terugkeer bevordert”, zegt Miche Vanwayenbergh. “Daarnaast is het ook een uitstekend orgaan om collectieve maatregelen te nemen die de re-integratie van langdurig zieken bevordert.”

Hoe sneller aan de re-integratie van langdurig zieke werknemers kan gewerkt worden, hoe groter de kans op succes. In plaats van vier maanden te wachten tot de eventuele opstart van een officieel re-integratietraject, kunnen via het SMT eerder al initiatieven genomen worden. Daardoor kan de verbinding met de werknemer bewaard blijven en een actief ondersteuningstraject uitgewerkt worden. Met het oog op een succesvolle terugkeer naar de werkvloer.

Duurzaam ziekteafwezigheidsbeleid

smt

“De oprichting van een SMT is vooral een aangewezen methodiek in grotere bedrijven”, zegt Miche Vanwayenbergh. “De introductie kan echter niet zomaar uit de lucht komen vallen. Een bedrijf moet eerder al stappen gezet hebben om een duurzaam ziekteafwezigheidsbeleid te ontplooien. Als dat het geval is, kan het initiatief komen van de interne preventiedienst maar ook IDEWE, als externe dienst, geeft dat vaak als advies. Precies vanuit de noodzaak om snel te kunnen handelen en een dialoog tot stand te brengen tussen de werknemer enerzijds en de werkgever en de experten anderzijds.”

“De vaste kern van het SMT bestaat uit HR-partners, die een mandaat hebben om de personeelsdossiers inhoudelijk op te volgen, de arbeidsarts en een interne medewerker die in staat is deze methodiek goed te plannen en terug te koppelen. Afhankelijk van de agenda zijn bijkomende deelnemers aanwezig zoals de leidinggevende, de externe preventieadviseur psychosociale of ergonomie, een interne vertrouwenspersoon. In een aantal organisaties kan de werknemer zelf aanwezig zijn.”  

Individuele en collectieve dossiers

Om te garanderen dat de gegevens van individuele dossiers ook door deelnemers zonder beroepsgeheim, vertrouwelijk behandeld worden, is het noodzakelijk om voor het SMT een huishoudelijk reglement met een privacyclausule op te stellen. Nadat dit door het Comité goedgekeurd werd, kan het ook in de beleidsdocumenten rond welzijn opgenomen worden. Om persoonlijke dossiers uitgebreid te kunnen behandelen moeten werknemers bovendien hun toelating geven. Om de dossiers die in behandeling zijn kort te overlopen, hoeft dat niet.”

Het SMT kan ook de mogelijkheden tot aangepast werk systematiseren of collectieve structurele problemen behandelen die kunnen leiden tot uitval van werknemers. Zoals bijvoorbeeld:

  • gezondheidsrisico's voor meerdere individuen, ontstaan door de arbeid,
  • signalen van psychosociale belasting,
  • diensten met hogere ziektecijfers. 

Opleidingen

Bij een ziekteafwezigheidsbeleid horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond re-integratie:

Lees ook hoe de Christelijke Mutualiteit (CM) het Sociaal-Medisch Team gebruikt om langdurig zieke collega's beter op te volgen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen