Onze visie & missie

Groep IDEWE wil bijdragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan zijn leef- en werkomgeving voorkomen. Op die manier bieden we een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

We werken mee aan:

  • Een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking ;
  • De beperking van de verliezen voor de werkgever en de hele samenleving ;
  • De verbetering van het werkklimaat ;
  • De persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele werknemer ;
  • De beheersing van verschillende vormen van milieuschade.

We baseren onze acties op de overtuiging dat de beperking van het aantal schadegevallen en de omvang ervan een positieve impact heeft. Het komt ten goede aan een welvarendere maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van ons eigen personeel verdienen daarbij bijzondere aandacht.

IDEWE vzw en IBEVE vzw willen samen als toonaangevende groep een kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aanbieden. Die richt zich op preventie in alle deelgebieden van welzijn, arbeid en milieu.