Terug Naar duurzame inzetbaarheid met Wellfie. Hou medewerkers met goesting aan het werk

Naar duurzame inzetbaarheid met Wellfie. Hou medewerkers met goesting aan het werk

- Mentaal fit | Digitale tools | Re-integratie | Wellfie

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Met gratis tool ‘Wellfie’ naar duurzame inzetbaarheid

Met de gratis tool 'Wellfie' bouwen werkgevers en werknemers samen aan het werkvermogen – op weg naar duurzame inzetbaarheid. Door te meten in welke mate men mentaal en fysiek in staat is om het werk uit te voeren, kunnen werkgevers en werknemers het beter met elkaar vinden. Het uiteindelijke doel? Een duurzaam welzijns- en personeelsbeleid vanaf de start van de carrière.

Objectief vaststellen of werk werkbaar is

Werkmannen en vrouw op de werkplaats

Om mensen langer aan het werk te houden (duurzame inzetbaarheid), creëren werkgevers maar beter een goede werkomgeving. Vorig jaar steeg het aantal langdurig zieken echter nog meer, en ook de werkbaarheidsmonitor geeft aan dat slechts 51 procent van de werknemers hun werk werkbaar vinden. Vooral (werkgerelateerde) stress, de motivatie en balans tussen werk en privé zorgen voor problemen.

Het is dus geen overbodige luxe om naar het werkvermogen te peilen, zeker nu burn-outs pieken. Maar hoe kunt u als werkgever objectief vaststellen of het werk werkbaar is?

Naar duurzame inzetbaarheid via vier verdiepingen

Om meer inzicht te verkrijgen kunt u met de gratis tool Wellfie het werkvermogen meten. Dat werkvermogen wordt voorgesteld als het dak van een huis met vier ondersteunende verdiepingen: gezondheid, competenties, normen en waarden & ten slotte werk. Een sterk werkvermogen leidt naar duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is het van groot belang dat de vier verdiepingen zowel stevig als verbonden zijn.

Vragenlijst met rapport

Wellfie bestaat uit onlinevragenlijsten voor werkgevers en werknemers. Op basis daarvan kunt u te weten komen of een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn werk uit te voeren.

Als werkgever én werknemer ontvangt u daarvan een rapport. Het is dan aan beide partijen om er gevolg aan te geven. Bouwen aan het werkvermogen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

Preventiemaatregelen op verschillende niveaus

man appel

Het werkvermogen verschilt van persoon tot persoon. Het wordt bepaald door het evenwicht tussen individuele kenmerken van de werknemer en door de fysieke en mentale eisen die het werk stelt. Wanneer die in evenwicht zijn, ligt het werkvermogen hoog. Als die uit balans zijn, moet er ingegrepen worden om duurzame inzetbaarheid te waarborgen.

 

Maatregelen kunnen op elke 'verdieping':

  • Op vlak van gezondheid kunt u als werkgever een gezonde levensstijl promoten.
  • Competenties kunt u tot bloei laten komen door via bevragingen te weten te komen waar uw werknemer naartoe wil. U kunt ook vormingen allerhande aanbieden.
  • Normen en waarden van werkgever en werknemer moeten in elkaars verlengde liggen. Staat uw bedrijfsfilosofie in lijn met wat uw werknemers verwachten?
  • Werk kan evolueren. Is er genoeg flexibiliteit? Zijn er voldoende pauzes? Kan telewerk? Geeft een leidinggevende voldoende steun?

Geschikt voor werkvermogen in elke sector

Wellfie werd ontwikkeld naar aanleiding van cao 104, over het werkgelegenheidsplan oudere werknemers. Elke organisatie met meer dan 20 werknemers moet namelijk een plan opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Wellfie kan daarvoor ondersteuning bieden, maar is er ook voor jongere werknemers. Het werkvermogen kan het best van bij de start van de carrière worden gemeten en opgevolgd.

De tool is geschikt voor elke sector. Wellfie is wel eerder bedoeld voor kleine en middelgrote organisaties. Als u acties wil opzetten of preventiecampagnes wil starten, kunt u daarvoor uiteraard altijd bij ons terecht.

Meer informatie? Neem contact op met uw regionale IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen