Terug Nieuwe wetgeving over burn-outpreventie en deconnectie

Nieuwe wetgeving over burn-outpreventie en deconnectie

- Wetgeving | Mentaal fit | Stress en burn-out

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Subisidies in ruil voor burn-outpreventiebeleid

In het staatsblad van 30 maart 2018 verscheen de 'Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie'. Bedrijven die projecten uitwerken voor burn-outpreventie kunnen daarvoor tot 8.000 euro subsidie krijgen.

Tot 8.000 euro subsidie verwacht voor preventieprojecten

Een eerste luik van de nieuwe wet vermeldt dat paritaire comités, paritaire subcomités en ondernemingen hun projecten, waarmee ze aan primaire burn-outpreventie willen werken, kunnen laten financieren. Een aanvullende adviesnota van de Nationale Arbeidsraad vermeldt dat projectaanvragen vanaf 1 juni tot 31 juli zouden kunnen ingediend worden.
De concrete modaliteiten werden voorlopig nog niet bekendgemaakt maar het zou gaan over een subsidie van 800 euro, gedurende 10 dagen en op voorwaarde dat organisaties het project uitwerken in samenwerking met een projectbegeleidende instantie.

Verplicht overleg over work-life-balans

In een tweede luik over 'Overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen' staat dat Comités voor Preventie op het Werk op regelmatige tijdstippen en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers dit vragen, overleg moeten plegen over deconnectie van het werk en gebruik van digitale communicatiemiddelen. Op die manier wil de wetgever het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers verzekeren en de balans tussen werk en privéleven vrijwaren.
Op basis van dit overleg kan het Comité voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. Als hieruit afspraken voortvloeien, moeten ze opgenomen worden in het arbeidsreglement of leiden tot een collectieve arbeidsovereenkomst.

Overwerken is niet per se goed werken

Deze wetgeving bouwt verder op het misverstand dat overwerken altijd goed werken is. Werknemers die na de werkuren e-mails blijven beantwoorden, kunnen het gevoel krijgen dat het werk nooit af is. Dit verhoogt het risico op burn-out.
In tegenstelling tot Frankrijk spreekt onze Belgische wetgeving echter niet over het 'recht' op deconnectie. De wetgever beperkt zich tot de verplichting tot overleg, die kan leiden tot duidelijke afspraken.
Een mogelijke afspraak zou kunnen zijn dat medewerkers niet verplicht zijn om na de werkuren te antwoorden op mails of sms'en. In een persbericht gaf minister van Werk Kris Peeters aan dat er zelfs overlegd moet worden over de mogelijkheid om dit technisch te regelen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen