null Klantengetuigenis OPZ Geel

Aantal werknemers: 630 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1992

De Kempische stad Geel is al eeuwen internationaal beroemd voor zijn vooruitstrevende psychiatrische zorg. Vanaf de middeleeuwen stroomden er pelgrims toe die rekenden op de heilige Dimpna voor hun genezing. Ze werden opgevangen door de plaatselijke bewoners: het revolutionaire thuiszorgsysteem was geboren. In 1862 verrees er een infirmerie vanwaaruit het systeem kon worden beheerd en patiënten tijdelijk konden verblijven. Op die plaats staat nu een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum dat nog altijd vooroploopt met een herstel- en patiëntgerichte zorgbenadering. Én met een doordacht en preventief personeelsbeleid.

STIJGENDE PSYCHOSOCIALE RISICO’S

In het OPZ Geel werken zo’n 630 mensen. Naast verpleegkundigen en paramedici zijn er de ondersteunende technische en administratieve functies die de boel draaiende houden – van boekhouders tot koks. De professionele risico’s waaraan ze bloot staan, zijn net zo divers: tbc- en andere besmettingen, geluidshinder …

“Toch is het vooral de stijgende psychosociale druk die ons de laatste jaren zorgen baart”, vertelt Kristof Mertens, dossierbehandelaar personeelszaken en HRM. “Niet minder dan één op de vier afwezigheden is daaraan te wijten. Meer gedetailleerde cijfers zijn er niet, maar gesprekken met langdurig zieke collega’s leren dat het vooral om burn-outs gaat. Die kunnen veel oorzaken hebben, zoals een drang naar perfectionisme of moeite om de balans tussen werk en privéleven te vinden.”

VEERKRACHT VERGROTEN

Het OPZ Geel zet daarom al jaren in op een preventief welzijnsbeleid. “Werken in de zorg kans soms belastend zijn. Daarom moeten mensen ruim de kans krijgen om hun werk en privéleven op elkaar af te stemmen”, vertelt Kristof. “We geven onze medewerkers een grote keuze uit stelsels voor minder werken en ze kunnen een beroep doen op glijtijden, kinderopvang tijdens de zomermaanden, een strijkdienst, …”

De personeelsdienst klopte ook aan bij welzijnspartner IDEWE voor gespecialiseerd advies en begeleiding. “IDEWE bood ons een waaier van opleidingen die onze mensen helpen om hun mentale en fysieke veerkracht te vergroten, zoals een rugschool en omgaan met stress en burn-out. Bovendien konden we putten uit het Fit4Work-aanbod om onze mensen te stimuleren tot gezonder leven.”

Steken er ondanks die preventiemaatregelen toch problemen de kop op? Dan is het zaak om snel in te grijpen. Kristof: “Als personeelsleden vier keer per jaar afwezig zijn wegens ziekte, krijgen ze een uitnodiging voor een gesprek. Geen berisping of kruisverhoor, wel een open dialoog om zicht te krijgen op eventuele sluimerende moeilijkheden. Al onze leidinggevenden volgden daarvoor een opleiding bij IDEWE.”

DALEND ZIEKTEVERZUIM

Die veelzijdige aanpak werpt vruchten af. “We zien een dalende trend in ons ziekteverzuim”, vertelt Kristof. “En dat komt natuurlijk ook de sfeer op de werkvloer én de zorg voor onze patiënten ten goede. Dat is meer dan ooit het uitgangspunt van ons personeelsbeleid: de kracht van onze organisatie schuilt in de mensen die er werken. Hen willen we daarom koesteren!