Terug Download de affiche ‘Hoe correct pmd sorteren in de medische sector?’

Download de affiche ‘Hoe correct pmd sorteren in de medische sector?’

- Wetgeving | Duurzame werkomgeving | Infrastructuur | Milieu

Expert Kristien Depraetere

Milieucoördinator

Affiche moet meer duidelijkheid scheppen over de sortering van ziekenhuis- en medisch verpakkingsafval in relatie tot pmd

Het is niet steeds even duidelijk of verpakkingen die vrijkomen in de Vlaamse ziekenhuizen, woonzorgcentra en de medische (thuis-)verzorging thuishoren in de pmd-zak. De werkgroep ‘Afval in de Zorgsector’, waar IDEWE deel van uitmaakt, gaf advies over een affiche die meer helderheid moet brengen.

De werkgroep ‘Afval in de Zorgsector’ brengt verschillende partijen samen om onder de vleugels van Ovam specifieke afvalkwesties te bespreken. “IDEWE maakt er deel van uit omdat we het belangrijk vinden om de vinger aan de pols te houden over duurzaamheidskwesties”, zegt milieucoördinator Kristien Depraetere van IDEWE. “Een van de onderwerpen die aan bod kwamen was de affiche die Fost Plus wou publiceren over de sortering van pmd-afval in de Zorg. Heel wat zorgorganisaties en ziekenhuizen worstelen met het correct scheiden van de verschillende afvalstromen. De nieuwe affiche zal daar voortaan duidelijkheid in scheppen. 

Ondersteuning op maat

Naast het correct sorteren van pmd, ondervinden zorgorganisaties nog heel wat andere uitdagingen wat betreft afval en materialen. De nieuwe regels rond het inzamelen van voedingsafval, zijn daar een sprekend voorbeeld van. “De milieu-experts van IDEWE kunnen organisaties daarin op maat ondersteunen”, aldus Kristien Depraetere. “Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een afvalbeheersplan, sensibilisatie rond het correct scheiden van afval of het opvolgen van de nieuwe wetgeving.”

DOWNLOADS

Contacteer de milieuexperts van IDEWE
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen