null Slimme preventie in 360° modus

Slimme preventie in 360° modus

Iedereen heeft recht op slimme preventie. Daarom stemmen wij onze oplossingen precies af op uw noden – ongeacht uw preventiebudget. Zo oogst u een hoge 'return on prevention'. We gaan voor u verder dan het strikt wettelijke.

Deze vier componenten vormen samen onze geïntegreerde 360°-benadering: de basis voor een slim preventie- en welzijnsbeleid in uw organisatie, met resultaat!

A A Gezonde werknemers

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zegt het spreekwoord. Fitte en gezonde werknemers zijn gemotiveerder, minder vaak ziek en weerbaarder. Met uw investering in gezonde werknemers bewaakt én versterkt u dus de fundamenten van uw organisatie.

Hoe zorgt u voor fysiek en mentaal fitte werknemers die zich in balans houden met een gezonde levensstijl?

En hoe plukt uw organisatie daarvan de vruchten? Ontdek het in onze themapagina's:

Fysiek fit

Wij brengen alle risico’s en gezondheidsparameters van uw werknemers helder in kaart en vertalen deze in preventieprofielen. Zo garanderen wij een slim en innovatief gezondheidstoezicht dat u als gegoten zit.

We staan ook stil bij de preventie van fysieke overbelasting en ontwikkelden een volledig programma voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Benieuwd naar onze oplossingen? Ontdek er alles over.

Mentaal fit

Werknemers die mentaal in topvorm zijn, presteren beter en zijn gelukkiger. Hoe zorgt u ervoor dat ze zich goed blijven voelen in hun hoofd? Stimuleer een stressverlagend klimaat en geef aangepaste ondersteuning.

Bouw een duurzaam psychosociaal welzijnsbeleid uit dat uw werknemers extra weerbaar maakt tegen pesten, agressie of ongewenst gedrag. En bewaak het welzijn van uw werknemers voor, tijdens en nà een organisatieverandering of schokkende gebeurtenis.

Gezonde levensstijl

Besteden uw werknemers voldoende aandacht aan een gezonde levensstijl? Dan voelen ze zich beter in hun vel. En varen hun prestaties er wel bij.

Daarom zetten we met Fit4Work in op een effectief gezondheidsbeleid. Zo staan we stil bij het belang van gezonde voeding, gezond bewegen, stoppen met roken en de gezondheidsvaardigheid van elke werknemer.

Meer weten? Onze Fit4Work themapagina’s vertellen u er alles over.

Fysiek fit

Wij brengen alle risico’s en gezondheidsparameters van uw werknemers helder in kaart en vertalen deze in preventieprofielen. Zo garanderen wij een slim en innovatief gezondheidstoezicht dat u als gegoten zit.

We staan ook stil bij de preventie van fysieke overbelasting en ontwikkelden een volledig programma voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Benieuwd naar onze oplossingen? Ontdek er alles over.

Mentaal fit

Werknemers die mentaal in topvorm zijn, presteren beter en zijn gelukkiger. Hoe zorgt u ervoor dat ze zich goed blijven voelen in hun hoofd? Stimuleer een stressverlagend klimaat en geef aangepaste ondersteuning.

Bouw een duurzaam psychosociaal welzijnsbeleid uit dat uw werknemers extra weerbaar maakt tegen pesten, agressie of ongewenst gedrag. En bewaak het welzijn van uw werknemers voor, tijdens en nà een organisatieverandering of schokkende gebeurtenis.

Gezonde levensstijl

Besteden uw werknemers voldoende aandacht aan een gezonde levensstijl? Dan voelen ze zich beter in hun vel. En varen hun prestaties er wel bij.

Daarom zetten we met Fit4Work in op een effectief gezondheidsbeleid. Zo staan we stil bij het belang van gezonde voeding, gezond bewegen, stoppen met roken en de gezondheidsvaardigheid van elke werknemer.

Meer weten? Onze Fit4Work themapagina’s vertellen u er alles over.

B B Veilig aan de slag

Ongevallen voorkomen, risico’s onder controle houden en werken aan een veiligheidscultuur. Samen met uw werknemers investeert u best elke dag opnieuw in een veilige werkomgeving. Zo wordt veilig gedrag ook in uw organisatie een attitude, met bewustere werknemers en minder arbeidsongevallen.

Ontdek hoe onze expertise u daarbij helpt.

Ongevallen voorkomen

Arbeidsongevallen en andere veiligheidsincidenten laten hun sporen na op menselijk en economisch vlak. Als werkgever en werknemer kan u vaak meer betekenen dan u misschien denkt.

Zet veiligheid voorop in uw organisatie: werk aan de preventie van arbeidsongevallen, perk risico’s zoals brand in, en stippel een doordacht eerstehulpbeleid uit.

Onze experts staan u bij met begeleiding en advies.

Beheersing van uw risico's

Risico’s op de werkvloer zijn nooit helemaal weg te denken. Daarom is werken aan preventie des te belangrijker. Identificeer en analyseer eerst alle risico’s. Reik elke werknemer de nodige tools aan om veilig te werken met machines & installaties, met gevaarlijke producten, bij werken op hoogte, ….

Wellicht moet u zich ook houden aan tal van normen en verplichtingen? Met een modern beheerssysteem ontdekt u tijdig de gevaarlijke situaties en behoudt u altijd het overzicht.

Grasduin in onze themapagina’s en ontdek al onze oplossingen.

Veiligheidscultuur

Actief werken aan een veilige werkomgeving is meer dan regels en procedures opstellen. Aandacht hebben voor veiligheid is een organisatiedoelstelling en een attitude.

Werknemers bewust(er) maken van risico’s en werken aan preventie maken wij graag concreet. Wij coachen u graag naar veilig gedrag op uw werkvloer én naar een echte veiligheidscultuur. Benieuwd naar onze aanpak?

Lees er alles over op onze themapagina’s.

Ongevallen voorkomen

Arbeidsongevallen en andere veiligheidsincidenten laten hun sporen na op menselijk en economisch vlak. Als werkgever en werknemer kan u vaak meer betekenen dan u misschien denkt.

Zet veiligheid voorop in uw organisatie: werk aan de preventie van arbeidsongevallen, perk risico’s zoals brand in, en stippel een doordacht eerstehulpbeleid uit.

Onze experts staan u bij met begeleiding en advies.

Beheersing van uw risico's

Risico’s op de werkvloer zijn nooit helemaal weg te denken. Daarom is werken aan preventie des te belangrijker. Identificeer en analyseer eerst alle risico’s. Reik elke werknemer de nodige tools aan om veilig te werken met machines & installaties, met gevaarlijke producten, bij werken op hoogte, ….

Wellicht moet u zich ook houden aan tal van normen en verplichtingen? Met een modern beheerssysteem ontdekt u tijdig de gevaarlijke situaties en behoudt u altijd het overzicht.

Grasduin in onze themapagina’s en ontdek al onze oplossingen.

Veiligheidscultuur

Actief werken aan een veilige werkomgeving is meer dan regels en procedures opstellen. Aandacht hebben voor veiligheid is een organisatiedoelstelling en een attitude.

Werknemers bewust(er) maken van risico’s en werken aan preventie maken wij graag concreet. Wij coachen u graag naar veilig gedrag op uw werkvloer én naar een echte veiligheidscultuur. Benieuwd naar onze aanpak?

Lees er alles over op onze themapagina’s.

C C Optimale werkomgeving

Door uw werknemers een aangepaste en gezonde werkomgeving te bieden, bevordert u hun welzijn en productiviteit. Idealiter combineert u dit met een werkomgeving die aandacht heeft voor milieu en energie.

Op zoek naar de juiste expertise om uw werknemers de ideale werkplek te garanderen? Van ergonomie, energie- en milieudienstverlening, bouw- en verbouwadvies met onder meer legionella- en asbestmetingen tot assistentie bij de aankoop van geschikt werkmateriaal: wij stellen onze ervaring graag ter beschikking van u en uw organisatie.

Kom er alles over te weten.

Ergonomisch werken

Nekklachten door een foute zithouding op kantoor, rugpijn na verkeerd heffen in het magazijn, … Steeds meer werknemers vallen uit met fysieke ongemakken. Dat kost uw organisatie handenvol geld.

Terwijl het ook anders kan. Want met een ergonomische werkplek en slimme preventie houdt u iedereen in topvorm. Goed voor de algemene prestaties en de werktevredenheid.

Gezonde werkomgeving

Werknemers presteren beter in een gezonde werkomgeving. Helaas zijn niet alle fysische en biologische agentia zichtbaar met het blote oog.

Hoe zit het met de luchtkwaliteit & binnenklimaat in uw organisatie? Zit er nog ergens asbest in uw gebouw? Dreigt er gevaar voor legionella?

Onze experten brengen deze risico’s in kaart met accurate metingen. U kan meteen de juiste maatregelen treffen en uw gezondheid en bedrijfsimago versterken.

Duurzame werkomgeving

Energie, milieu en (ver)bouwen. Drie thema’s die vragen om een duurzame aanpak. Niet alleen om uw omgeving te beschermen. Maar ook om een gezonde en veilige werkplek te creëren voor uw werknemers.

Een uitgekiend duurzaamheidsbeleid in het leven roepen? Vraag onze experts om raad!

Ergonomisch werken

Nekklachten door een foute zithouding op kantoor, rugpijn na verkeerd heffen in het magazijn, … Steeds meer werknemers vallen uit met fysieke ongemakken. Dat kost uw organisatie handenvol geld.

Terwijl het ook anders kan. Want met een ergonomische werkplek en slimme preventie houdt u iedereen in topvorm. Goed voor de algemene prestaties en de werktevredenheid.

Gezonde werkomgeving

Werknemers presteren beter in een gezonde werkomgeving. Helaas zijn niet alle fysische en biologische agentia zichtbaar met het blote oog.

Hoe zit het met de luchtkwaliteit & binnenklimaat in uw organisatie? Zit er nog ergens asbest in uw gebouw? Dreigt er gevaar voor legionella?

Onze experten brengen deze risico’s in kaart met accurate metingen. U kan meteen de juiste maatregelen treffen en uw gezondheid en bedrijfsimago versterken.

Duurzame werkomgeving

Energie, milieu en (ver)bouwen. Drie thema’s die vragen om een duurzame aanpak. Niet alleen om uw omgeving te beschermen. Maar ook om een gezonde en veilige werkplek te creëren voor uw werknemers.

Een uitgekiend duurzaamheidsbeleid in het leven roepen? Vraag onze experts om raad!

D D Kennis & tools

Correcte en actuele kennis is uw garantie op een duurzaam en succesvol preventiebeleid. De ideale insteek om u gericht verder te verdiepen in onze meer dan 250 opleidingen.

Verder schakelen wij graag onze eigen onderzoeksafdeling om u wetenschappelijk onderbouwd advies te geven en oplossingen te ontwikkelen die afgestemd zijn op uw noden. Via slimme tools zoals bv. Optidesk en StressBalancer maken we preventie interessant voor uw werknemers, terwijl u kan uitpakken met handige rapporten en benchmarks.

Goed opgeleid & begeleid

U kan kiezen uit ons vormingsaanbod dat meer dan 250 opleidingen telt. Dankzij de praktijkervaring van onze docenten bent u zeker van periodieke (of permanente) bijscholing met relevante inhoud.

Ga voor een leermethode die het best bij u past: open opleidingen, opleidingen op maat of zelfs netwerksessies, webinars, e-learning, … .

Betrouwbare info en documentatie

In een steeds complexer wordende welzijnswereld is het belangrijk om op het juiste moment ondersteund te worden door betrouwbare en juiste informatiebronnen.

Onze kennis zit verzameld in een efficiënt documentatiecentrum en goedgevulde bibliotheek die, samen met onze unieke onderzoeksafdeling, ter beschikking van onze experten én klanten staat. Zo zorgen we ervoor dat onze oplossingen gestoeld zijn op facts & figures.

Wij houden in elke sector de vinger aan de pols, brengen de huidige en toekomstige welzijnsnoden helder in kaart en houden u en uw werknemers op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Innovatieve tools

Goed opgeleid & begeleid

U kan kiezen uit ons vormingsaanbod dat meer dan 250 opleidingen telt. Dankzij de praktijkervaring van onze docenten bent u zeker van periodieke (of permanente) bijscholing met relevante inhoud.

Ga voor een leermethode die het best bij u past: open opleidingen, opleidingen op maat of zelfs netwerksessies, webinars, e-learning, … .

Betrouwbare info & documentatie

In een steeds complexer wordende welzijnswereld is het belangrijk om op het juiste moment ondersteund te worden door betrouwbare en juiste informatiebronnen.

Onze kennis zit verzameld in een efficiënt documentatiecentrum en goedgevulde bibliotheek die, samen met onze unieke onderzoeksafdeling, ter beschikking van onze experten én klanten staat. Zo zorgen we ervoor dat onze oplossingen gestoeld zijn op facts & figures.

Wij houden in elke sector de vinger aan de pols, brengen de huidige en toekomstige welzijnsnoden helder in kaart en houden u en uw werknemers op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Innovatieve tools