null Spuw- en spatincidenten arbeidsongeval of niet?

Spuw- en spatincidenten arbeidsongeval of niet?

- Biologische agentia | Wetgeving | Corona

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

“Behandelen naar analogie van prikincidenten”

COVID-19 komt binnenkort wellicht in sommige gevallen in aanmerking voor vergoeding als beroepsziekte. “Naar analogie met prikongevallen kunnen spuw- en spatincidenten echter vandaag al als arbeidsongeval erkend worden”, zegt preventieadviseur Eric Van de Plas van IDEWE.

De gezondheidsschade die voortspruit uit een besmetting met Sars-CoV-2 kan in aanmerking komen voor vergoeding op basis van de arbeidsongevallenwetgeving. 
Om een ‘arbeidsongeval’ te zijn, vereist de wetgeving dat er een letsel is, maar in de rechtspraak zijn tal van voorbeelden terug te vinden waarbij ook infectieziektes erkend worden. 

Beroepsziekte?

covid-19 arbeidsongevallen

COVID-19 komt daarentegen nog niet voor op de lijst met beroepsziekten. De ministerraad besliste op 6 juni echter de lijst aan te passen en COVID-19 te erkennen voor de werknemers van de cruciale sectoren en essentiële diensten die effectief gewerkt hebben tijdens de lockdown. De ziekte moest met andere woorden vastgesteld zijn in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. 

“Eigenlijk brengt de coronapandemie op dit vlak niets nieuw onder de zon”, zegt Eric Van De Plas. “We kennen deze aanpak al jaren van de behandeling van prikincidenten in de verzorging. Als er risico bestaat op besmetting wordt een prikincident in bepaalde gevallen aangegeven aan de arbeidsongevallenverzekering. Er volgt dan een procedure van opvolging en testen. Als de werknemer achteraf effectief besmet blijkt te zijn, start de procedure voor aanvaarding als arbeidsongeval.”

Niet veralgemenen

prikincidenten

“Als het gaat over een incident “tijdens en door het werk”, voor zorgverleners, labopersoneel of ordehandhavers bijvoorbeeld, die omwille van het werk moeten omgaan met (mogelijk) besmette personen, is er geen discussie. Het zal veel minder evident zijn om de besmetting van een collega die in de ziekenhuiskeuken werkt, en die dus niet beroepsmatig met het virus moet omgaan, als arbeidsongeval te laten erkennen. Elk geval is echter anders. Veralgemenen is gevaarlijk omdat de rechtspraak soms ondoorgrondelijk is.”

Hoe vult u het aangifteformulier in?

In functie van de exacte gebeurtenissen komen verschillende codes in aanmerking om het aangifteformulier in te vullen. 

  • Lijn 37 - Voor de ‘aard van het letsel’ is dat een code uit groep 070.
  • Lijn 32 - Voor het ‘betrokken voorwerp’ is dat een code uit groep 18.00.
  • Lijn 31 - Als ‘afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid’ komen diverse codes in aanmerking. Wellicht uit groep 80, bijvoorbeeld code 85: ‘Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel ook voor anderen ontstaat.’

Contacteer onze experten voor meer uitleg.