null Subsidieaanvragen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out

Subsidieaanvragen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out

- Stress en burn-out

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Indienen voor 31 juli

Werkgevers en paritaire comités kunnen nog tot 31 juli een subsidieaanvraag indienen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out die maximaal 1 jaar duren. De subsidie bedraagt maximum 8.000 euro voor projecten van werkgevers en 24.000 euro voor projecten op sectorniveau.

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 namen de sociale partners het initiatief om jaarlijks subsidies toe te kennen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out. De projecten worden gefinancierd door de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen.

Innovatieve projecten buiten de wettelijke opdrachten van een preventieadviseur

Projecten die vallen onder de wettelijke opdrachten van een preventieadviseur psychosociale aspecten, zoals een risicoanalyse, komen niet in aanmerking.

“De subsidies zijn bestemd voor innovatieve pilootprojecten die een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder”, zegt Hilde De Man, disciplineverantwoordelijke Psychosociale aspecten bij IDEWE. ”Projecten die vallen onder de wettelijke opdrachten van een preventieadviseur psychosociale aspecten, zoals een risicoanalyse, komen niet in aanmerking. Een preventieadviseur psychosociale aspecten kan daarentegen wel worden aangeduid als begeleider voor het opstellen van een actieplan omtrent burn-outpreventie en de begeleiding van de onderneming bij de uitvoering van het actieplan. Het is evenwel belangrijk een interne trekker van dit project aan te duiden en het engagement van de directie mee aan te tonen.”

Voorwaarden

Een preventieadviseur psychosociale aspecten kan daarentegen wel worden aangeduid als begeleider.

De subsidieaanvragers moeten kunnen aantonen dat ze maatregelen kunnen ontwikkelen in meerdere van de volgende domeinen:  

  1. De arbeidsorganisatie die inzonderheid betrekking heeft op het proces, de communicatiemiddelen, de bedrijfscultuur;
  2. De arbeidsvoorwaarden die inzonderheid betrekking hebben op het competentiemanagement, het talentmanagement, het loopbaanmanagement;
  3. De arbeidsinhoud die inzonderheid betrekking heeft op de werklast, de autonomie, het contact met derden;
  4. De arbeidsomstandigheden;
  5. De interpersoonlijke relaties op het werk die inzonderheid betrekking hebben op de relaties met de leden van de hiërarchische lijn, de leiderschapsontwikkeling, de relaties tussen de werknemers.

De projecten die dit jaar goedgekeurd worden, moeten uitgevoerd worden tussen 1 december van dit jaar en 30 november 2020.

Meer informatie vindt u hier.

Downloads