Terug Subsidies voor projecten 'duurzaam loopbaanbeleid'

Subsidies voor projecten 'duurzaam loopbaanbeleid'

- Mentaal fit | Digitale tools | Re-integratie | Wellfie

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

IDEWE staat klaar om ook in uw bedrijf een actieprogramma op te starten

De Vlaamse overheid wil de werkbaarheid van jobs verbeteren door organisaties aan te moedigen om beleidsinstrumenten te ontwikkelen die de duurzaamheid van loopbanen ten goede komen. Groep IDEWE kan ook uw bedrijf ondersteunen om een projectprogramma en acties op het getouw te zetten die in aanmerking komen voor een subsidie tot 80.000 euro.

Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerkers als organisaties. Dergelijk beleid schept zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers, waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven maar tegelijk waarborgt het ook de continuïteit van de organisaties zelf.

Organisaties gevestigd in Vlaanderen

De ingediende projecten kunnen zowel werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie van deze bouwstenen in een duurzaam geheel. Zowel snelle groeibedrijven, die nog maar weinig stappen gezet hebben op vlak van loopbaanbeleid, tot mature ondernemingen, waarvan het loopbaanbeleid mogelijks aan herziening toe is, komen in aanmerking. Op voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Vlaams gewest.

Acties in verhouding tot uw loopbaanbeleid

Groep IDEWE kan u in dit kader een werkbaarheidsanalyse aanbieden via Wellfie en u ondersteunen in de uitbouw van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.. Wellfie wordt door het Europees Sociaal Fonds, dat een deel van de projectsubsidie levert, aangegeven als een van de voorbeeldinstrumenten om de werkbaarheid van werknemers en organisaties te screenen. Uit deze screening kunnen we relevante acties voorstellen. Essentieel is immers dat u als organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en in verhouding staan tot de fase waarin uw loopbaanbeleid zich momenteel bevindt.

De oproep is opengesteld sinds 1 augustus en staat open tot en met 31 oktober. Uiterlijk dan moeten projectvoorstellen ingediend worden. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind januari 2019. De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 februari 2019.

ESF voorziet hiervoor een infosessie op 17 september van 13 tot 16.30 uur. Inschrijven kan via deze link.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen