Terug Naar een werkplek waar discriminatie van LGTBQI+-personen geen kans krijgt

Naar een werkplek waar discriminatie van LGTBQI+-personen geen kans krijgt

- Mentaal fit | Wetenschappelijk onderzoek

Expert Ellen Delvaux

Onderzoeker

Diversiteit en inclusie bij Lokale besturen

Zich goed voelen op het werk is een basisvoorwaarde voor de mentale gezondheid van werknemers maar ook voor het goed functioneren van een organisatie. Daarom is het belangrijk om actief te werken aan een inclusieve werkplek, waar alle werknemers zich goed voelen en discriminatie van bij voorbeeld LGTBQI+-personen geen kans krijgt. Lokale besturen kunnen daar, naar het voorbeeld van de Vlaamse en de federale overheid, het voortouw in nemen.

Zowel de Vlaamse als de federale overheid hebben de voorbije jaren werk gemaakt van een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid waarin onder meer aandacht wordt besteed aan inclusie, seksisme, participatie, discriminatie, redelijke aanpassingen, rechten voor holebi’s en genderidentiteit. “Dat is nodig”, zegt onderzoekster Ellen Delvaux van IDEWE.  “LGBTI+-personen krijgen nog al te vaak te maken met discriminatie. Zowel in de zoektocht naar werk als op de werkplek. Dit heeft een negatieve impact op hun gezondheid en mentaal welzijn.”

PREVENT

prevent

Onderzoek van de Fundamental Rights Agency uit 2019 heeft aangetoond dat 11% van de LGBTI+-personen discriminatie ervaren in hun zoektocht naar werk en maar liefst 21% van de LGBTI+-werknemers discriminatie ervaren op hun werkplek. Sinds de Europese richtlijn rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer werkgevers verantwoordelijk stelt voor het welzijn en de gezondheid van hun werknemers, moeten ze bijgevolg ook een beleid kunnen voeren dat intolerantie en discriminatie tegengaat. 

Met dat doel zochten vijf Europese partners, waaronder IDEWE, in opdracht van de Europese Unie, tijdens het twee jaar durende PREVENT-project naar manieren om de discriminatie van LGBTI+-personen op het werk te helpen bestrijden. 

TOOLS

lgbtiq+

Er werden uiteindelijk zes tools voorgesteld die organisaties kunnen gebruiken om hun diversiteitsmanagement vorm te helpen geven.

Organisatiescan

“Met de organisatiescan die we ontworpen hebben, kunnen organisaties een stand-van-zaken maken en achterhalen hoe goed hun organisatie scoort op vlak van diversiteit en inclusie. De scan is opgebouwd rond vijf thema’s die ook terugkomen in één van de e-learnings rond diversiteitsbeleid: algemeen beleid, personeelsbeleid, leiderschap, interne en externe communicatie en netwerken. 
De Excel-gebaseerde tool bestaat uit vragen en stellingen die de deelnemers over hun organisatie moeten beantwoorden. Op basis van het gekozen antwoord krijgen ze feedback die de basis vormt om hierover verder in gesprek te gaan en over te gaan tot concrete acties.”

Risicoanalyse

“Om te kunnen inspelen op risico’s is het belangrijk om ze eerst goed in kaart te brengen. Dit kan gebeuren aan de hand van de psychosociale risicoanalyse met speciale aandacht voor diversiteit en inclusie die we in het kader van dit project ontwikkeld hebben. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve risicoanalyse komen hierin aan bod. Aan de hand van een concreet stappenplan kan je er meteen mee aan de slag.” 

E-learnings

“Drie e-learnings moeten de kennis en het bewustzijn rond diversiteit en inclusie op de werkplek stimuleren. De eerste is bedoeld voor een zeer brede groep van werknemers en leidinggevenden en moet aanzetten tot reflectie over de voordelen van inclusie en diversiteit. De tweede e-learning is eerder voor beleidsmedewerkers en gaat dieper in op de vijf thema’s die ook in de organisatiescan aan bod komen. Onder communicatie komt inclusief taalgebruik aan bod en onder personeelsbeleid de manier waarop inclusieve vacatures kunnen opgesteld worden. Een derde module heeft het specifiek over LGBTI+-medewerkers en hoe we met hen rekening kunnen houden in het beleid van een onderneming.”

Toolbox 

“Tenslotte is er ook een toolbox beschikbaar, in de vorm van een interactieve pdf, waarin we uitleggen wat de tools zijn die we ontwikkeld hebben en hoe je ze kan gebruiken. Daarnaast verwijzen we naar andere middelen die al beschikbaar zijn voor bedrijven die een organisatiecultuur willen creëren waarin aandacht wordt besteed aan het welzijn van LGBTI+-personen.”  

VERDER WERKEN

Binnen de werkgroep Diversiteit en Inclusie bekijkt IDEWE hoe de instrumenten verder verfijnd kunnen worden en hoe we ze vervolgens in onze dienstverlening kunnen integreren.
Wilt u uw huidige welzijnsbevraging uitbreiden? 

Contacteer Ellen Delvaux via ellen.delvaux@idewe.be

Lees meer over het PREVENT-project.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen