Terug Ziekteverzuim in de onderwijssector

Ziekteverzuim in de onderwijssector

- Mentaal fit | Onderwijs | Ziekteverzuim

Expert Jeroen Aussems

Verantwoordelijke documentatiedienst

Kies voor een er-wel-zijn-beleid

Uit het rapport Ziekteverzuim 2016 van Agodi blijkt dat de trends van de afgelopen jaren zich voortzetten. Wij zetten voor u de belangrijkste inzichten & aandachtspunten op een rij en reiken u alvast enkele oplossingen aan.

Enkele cijfers

Het totale aantal ziektedagen stijgt gevoelig, net als het gemiddelde aantal ziektedagen per personeelslid zo blijkt uit het ziekteverzuimrapport van Agodi. Psychosociale aandoeningen blijven met 36,4 procent de grootste oorzaak van verzuim. De personeelsleden die daaraan ten prooi vallen, nemen vaak verlof voor verminderde prestaties (vvp) omwille van ziekte of medische redenen op, waardoor het totale aantal aanvragen blijft stijgen.

Ziekterverzuim_Onderwijs_2015_2016

  

Bovendien wordt maar voor 68,82 procent van de ziektedagen een vervanger gevonden. We zien ook dat een deel van de beginnende leerkrachten 12 tot 22 procent, afhankelijk van de onderwijscategorie – binnen de eerste vijf jaren afscheid neemt van het onderwijs.

Dat veroorzaakt jammer genoeg een negatieve spiraal: veel zieken en weinig vervangers leiden tot een verhoogde werkdruk bij de overblijvende leerkrachten, een beroepscategorie waarvan hoge basiscompetenties verwacht worden. Dit verhoogt dan de psychosociale belasting, waardoor er weer leerkrachten uitvallen.

Veelzijdige aanpak noodzakelijk

Het is duidelijk dat de situatie op deze manier niet langer houdbaar is. Daarom neemt de regering maatregelen om de instroom van nieuwe leerkrachten te verhogen. Daarnaast zorgt ze voor een betere begeleiding van die nieuwkomers. Ondertussen mogen we de oudere werknemers niet uit het oog verliezen. Want die categorie zorgt voor het grootste aantal ziektedagen. Zet daarom in op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit om ook hun werkvermogen te verhogen.

Re-integratie van langdurig zieke werknemers is eveneens belangrijk. Het KB Re-integratie geldt maar voor een beperkt aantal personeelsleden die al een lange weg hebben doorlopen. We moeten er dus voor zorgen dat de huidige leerkrachten minder snel en minder lang uitvallen. Hoe? Door de arbeidsomstandigheden te verbeteren en een gedragen er-wel-zijn-beleid op te zetten.

Hoe start u best een er-wel-zijn-beleid?

Via een audit kan u uw huidige ziekteverzuim helder in kaart te brengen. Op basis daarvan neemt u beslissingen om een doordacht er-wel-zijn-beleid in te voeren.

Ontdek hier welke 5 stappen u best kan nemen om ziekteverzuim duurzaam aan te pakken.

Het psychosociaal welzijn in uw school kan u best meten via een risicoanalyse voor psychosociale aspecten. Via deze analyses krijgt u een helder inzicht in de sterktes en aandachtspunten en kunnen we samen gerichte acties opmaken om het welzijn van uw personeelsleden duurzaam te verbeteren.

Hebt u vragen over een er-wel-zijn-beleid? Wilt u ziekteverzuim in uw organisatie efficiënt aanpakken?

 

Deel uw uitdaging met onze experten

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen