Hoe kunnen wij u helpen? 

Als essentiële dienst reiken wij al onze klanten en werknemers de hand. Daarom blijven onze experten beschikbaar voor al uw vraagstukken rond business continuity plan, medische onderzoeken, psychosociale steun, ergonomie (oa. bij telewerk) en hygiëne.

Daarnaast past IDEWE de dienstverlening ook aan in functie van de genomen maatregelen door de overheid.

Concreet: 

 • Al onze open opleidingen zijn geannuleerd tot en met zondag 19 april 2020.

  Open opleidingen zijn opleidingen in groep die meestal plaatsvinden in een regionaal IDEWE-kantoor en voor alle werknemers toegankelijk zijn. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze open opleidingen.
   
 • We stellen ook voor om alle reeds geplande periodieke gezondheidsbeoordelingen (PGB’s) en gerichte consulten uit te stellen tot en met zondag 19 april 2020. 

  Gerichte onderzoeken zijn onderzoeken waarbij er vertrokken wordt van de risico’s in uw organisatie en het specifieke gezondheidsprofiel van uw werknemers. Ze vinden afwisselend plaats met een PGB volgens een wettelijk opgelegde frequentie. Een gericht medisch onderzoek kan zich bijvoorbeeld focussen op de blootstelling van een bepaald risico: ademhalingsrisico, locomotorische risico’s, psychosociale risico’s, lawaai .. of op de preventie van algemene gezondheidsrisico’s.
  Bijvoorbeeld: diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, stimuleren een gezonde levensstijl en voldoende lichaamsbeweging...

  Een overzicht van speciale onderzoeken:
  • een voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling
  • onderzoek bij werkhervatting
  • bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
  • een re-integratietraject of een spontane consultatie
  • een voortgezet gezondheidstoezicht
  • een uitbreiding van het gezondheidstoezicht
  • een onderzoek bij zwangerschap en lactatie
  • onderzoeken voor jongeren, stagiairs, jobstudenten, personen met een arbeidshandicap of vrijwilligers

Bent u werkgever?

 • Contacteer uw arbeidsarts of preventieadviseur telefonisch of per mail. Zij blijven voor u op post.
 • Onze specialisten infectiepreventie behandelen al uw vragen via onze mailbox: corona@idewe.be.
  Noteer voor een vlotte afhandeling wel steeds uw klantnummer.

Bent u werknemer?

 • Contacteer overdag uw regionaal kantoor voor het inplannen van een (tele)consultatie met uw arbeidsarts of preventieadviseur-psychosociale aspecten.
 • Contacteer ’s nachts (tussen 17h en 9h) ons noodnummer 0800/16 700 voor dringende psychosociale ondersteuning
 • Hou ons op de hoogte van uw mentaal welbevinden en neem deel aan onze enquêtes (studie IDEWE & KU Leuven) zodat we de vinger aan de pols blijven houden en onze dienstverlening kunnen bijsturen.
 • Indien uw werkgever niet bij IDEWE is aangesloten dan kan u de contactgegevens van uw preventiedienst terugvinden via: http://www.seed-connect.be/