Bijscholing preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Inhoud

Overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk (Boek II, Titel 4) betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, hebben preventieadviseurs het recht en de plicht zich te vervolmaken. De bijscholing staat in het teken van nieuwe of gewijzigde regelgeving en diept met behulp van goede praktijkvoorbeelden een aantal onderwerpen van de basisopleiding verder uit.

In 2020 zijn de onderwerpen:

Thema 1:

Een goed uitgewerkt brandpreventiedossier is niet alleen een wettelijke verplichting, maar kan daarnaast een meerwaarde binnen de organisatie zijn.

Het verplicht de organisatie om stil te staan bij een aantal zaken zoals de aanwezige brandrisico’s, gepaste preventiemaatregelen en noodplanning. Daarnaast is het een instrument om medewerkers te trainen in gepast reageren bij noodsituaties (brandbestrijding, evacuatie, ernstig arbeidsongeval). Tenslotte is het handig om een aantal zaken op te volgen zoals vaststellingen van de evacuatieoefeningen, controles en onderhoudsbeurten. Aan de hand van een voorbeeld wordt de opmaak van een brandpreventiedossier toegelicht. Nadien kan je met de beschikbare template zelf een brandpreventiedossier opmaken en inzetten binnen jouw organisatie.

In een tweede deel volgt een kennismaking met het Bulls-Eye blussysteem, dat werkt met digitale vlammen op een LED-scherm. Het daarbij horende Bulls-Eye blusmiddel werkt met een laserstraal die de straal van een brandblusser simuleert. De blusmiddelen bootsen dankzij de geluidseffecten, laserstraal en het gewicht het gebruik van een poeder-, schuim-, of CO2 blusser nauwkeurig na. Indien de mogelijkheid zich voordoet kunnen oefeningen nog realistischer gemaakt worden door enerzijds gebruik te maken van een rookgenerator of anderzijds te werken met MISTY-brillen.

Thema 2:

Ergonomie in aankoopbeleid

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Werkgevers of medewerkers die de functie van preventieadviseur vervullen en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
dinsdag 2 juni 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Prijs
€ 224,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
14
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname