Bijscholing preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Inhoud

Overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk (Boek II, Titel 4) betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, hebben preventieadviseurs het recht en de plicht zich te vervolmaken. De bijscholing staat in het teken van nieuwe of gewijzigde regelgeving en diept met behulp van goede praktijkvoorbeelden een aantal onderwerpen van de basisopleiding verder uit.

In 2020 zijn de onderwerpen:

Thema 1:

Een goed uitgewerkt brandpreventiedossier is niet alleen een wettelijke verplichting, maar kan daarnaast een meerwaarde binnen de organisatie zijn.

Het verplicht de organisatie om stil te staan bij een aantal zaken zoals de aanwezige brandrisico’s, gepaste preventiemaatregelen en noodplanning. Daarnaast is het een instrument om medewerkers te trainen in gepast reageren bij noodsituaties (brandbestrijding, evacuatie, ernstig arbeidsongeval). Tenslotte is het handig om een aantal zaken op te volgen zoals vaststellingen van de evacuatieoefeningen, controles en onderhoudsbeurten. Aan de hand van een voorbeeld wordt de opmaak van een brandpreventiedossier toegelicht. Nadien kan je met de beschikbare template zelf een brandpreventiedossier opmaken en inzetten binnen jouw organisatie.

In een tweede deel volgt een kennismaking met het Bulls-Eye blussysteem, dat werkt met digitale vlammen op een LED-scherm. Het daarbij horende Bulls-Eye blusmiddel werkt met een laserstraal die de straal van een brandblusser simuleert. De blusmiddelen bootsen dankzij de geluidseffecten, laserstraal en het gewicht het gebruik van een poeder-, schuim-, of CO2 blusser nauwkeurig na. Indien de mogelijkheid zich voordoet kunnen oefeningen nog realistischer gemaakt worden door enerzijds gebruik te maken van een rookgenerator of anderzijds te werken met MISTY-brillen.

Thema 2:

Ergonomie in aankoopbeleid

Zoals u weet is het belangrijk, bij aankoop van een arbeidsmiddel, om rekening te houden met het welzijn en de gezondheid van uw werknemers. Vanzelfsprekend moet er ook op het vlak van ergonomie rekening gehouden worden met enkele criteria. Preventief is het belangrijk om de juiste arbeidsmiddelen (bureaustoel, ziekenhuisbed, manipulatoren …) aan te kopen zodat uw werknemers deze vlot en comfortabel kunnen gebruiken. Maar al te vaak worden er vluchtige, ondoordachte aankopen gedaan waarbij het moeilijk is om deze nadien aan te passen, met fysieke overbelasting als mogelijk gevolg.

De module “Ergonomie in aankoopbeleid” geeft u een beeld van een goede ergonomische aankoopprocedure. Aan de hand van het model “De 3 groene lichten” verduidelijken we hoe u ergonomie toepast binnen uw aankoopbeleid. De meest relevante normen worden toegelicht om de juiste bestelling te kunnen uitvoeren. Gesteund door ‘goede praktijken’ vormt deze module een goede leidraad om binnen uw bedrijf, ergonomie op een correcte manier mee op te nemen in uw aankoopbeleid.

 

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Werkgevers of medewerkers die de functie van preventieadviseur vervullen en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 3 december 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Prijs
€ 226,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
Volzet
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname