Opleiding REACH & CLP

Inhoud

De REACH-verordening legt regels op met betrekking tot de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Deze regels gelden niet alleen voor de producenten van chemische producten, ook als gebruiker van gevaarlijke stoffen moet u aan bepaalde regels voldoen.

De verwerkende industrie heeft dus een aantal verplichtingen zoals het nazicht van de producten (onder meer beperkingen in gebruik) en een correcte communicatie met klanten en leveranciers (onder meer over het geïdentificeerd gebruik).

Voor de doorsnee gebruiker van gevaarlijke stoffen zullen de gewijzigde verpakkingsetiketten het meest merkbare en ingrijpende gevolg zijn. Daarnaast zijn er de nieuwe H-zinnen (Hazard) en P-zinnen (Precaution) die de R-zinnen (Risk) en S-zinnen (Safety) vervangen.

Deelnemers aan deze opleiding verwerven inzicht in de belangrijkste wijzigingen en de praktische gevolgen voor hun onderneming.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Medewerkers die betrokken zijn bij het beheer van gevaarlijke stoffen in het bedrijf: preventieadviseurs arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne, milieucoördinatoren, …
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
Attest
Attest van deelname