Opleiding hygiëne: bloedoverdraagbare aandoeningen

Inhoud

Dit programma heeft tot doel een aantal begrippen te verduidelijken en de hygiënische richtlijnen toe te lichten. In deze opleiding worden een aantal bloedoverdraagbare aandoeningen besproken: hepatitis B, hepatitis C, HIV (humaan immunodeficiëntievirus) en CMV (cytomegalievirus).

De elementaire begrippen en werkmethoden met betrekking tot het veilig werken met deze biologische agentia worden aangeleerd of opgefrist. Aandacht wordt besteed aan zwangere werkneemsters, vaccinaties en de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Werknemers in de zorgsector.
Duur
1 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname
Hogervermeld opleidingstarief is een voorlopig tarief en is gebaseerd op de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022) van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedurende het laatste kwartaal van het jaar 2022. Wanneer blijkt dat de werkelijke index in januari 2023 afwijkt van de inschatting door het Federaal Planbureau (d.d. 6 september 2022), dan behoudt IDEWE het recht om de tarieven aan te passen aan de effectieve index conform de Codex Welzijn op het werk.