Opleiding hygiëne: bloedoverdraagbare aandoeningen

Inhoud

Dit programma heeft tot doel een aantal begrippen te verduidelijken en de hygiënische richtlijnen toe te lichten. In deze opleiding worden een aantal bloedoverdraagbare aandoeningen besproken: hepatitis B, hepatitis C, HIV (humaan immunodeficiëntievirus) en CMV (cytomegalievirus).

De elementaire begrippen en werkmethoden met betrekking tot het veilig werken met deze biologische agentia worden aangeleerd of opgefrist. Aandacht wordt besteed aan zwangere werkneemsters, vaccinaties en de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Werknemers in de zorgsector.
Duur
1 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
Attest
Attest van deelname