Opvolging 'Omgaan met pijn op het werk'

Inhoud

Jouw gedachten en cognities (hoe je denkt over pijn) dragen bij tot het verwerken van pijn. Deze gedachten herkennen en er aan werken,  kan helpen om beter om te gaan met je pijn en beter te functioneren op je werk. Daarom doen we een korte herhaling en evaluatie tijdens deze sessie over pijneducatie. In deze workshop komen we terug op de principes van pijn en op de werkfactoren die pijn kunnen beïnvloeden. 

Tijdens de vorige sessie kreeg je een plan met werkpunten mee. In deze opvolgsessie gaan we hier verder op in en bekijken we samen de mogelijke drempels of hindernissen en de bevorderlijke factoren om jouw doelen te realiseren. 

We gaan aan de slag met jouw persoonlijke ervaringen en werkpunten en wisselen ‘good practices’ uit met de andere deelnemers. 

Deze workshop wordt gegeven door experten in pijneducatie.

Tussen de eerste workshop en de opvolgingssessie is er 6-8 weken.
Na 3-4 weken zal de lesgever via mail of telefonisch contact opnemen met elke deelnemer, bedoeld als een ondersteuning voor het realiseren van de persoonlijke actiepunten.

Deze workshop kan zowel voor groepen als voor een individuele deelnemer aangevraagd worden.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Deze opvolgingssessie is voor medewerkers die de workshop omgaan met pijn op het werk (individueel of in groep) gevolgd hebben en kampen met chronische pijn.
Duur
2 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname