Inhaalbijscholing hulpverlener 2020

Inhoud

Voor eerstehulpverleners is bijscholing essentieel. Ze scherpen hun eerder opgebouwde kennis en vaardigheden aan en doen nieuwe inzichten en technieken op. Tijdens de Bijscholing hulpverlener:

  • diepen we de topics uit de basisopleiding verder uit
  • oefenen we diverse eerstehulptechnieken opnieuw in
  • gaan we in op veilige eerstehulpverlening met oog voor de coronamaatregelen

Centraal thema van deze inhaalbijscholing: letsels met bloedverlies
Elk jaar focust de bijscholing op een centraal thema. In 2020 was en tijdens deze inhaalbijscholing is dat ‘snel en doeltreffend handelen bij letsels met bloedverlies’. Dat is voor hulpverleners één van de belangrijkste thema’s, naast basisreanimatie.

Bloedverlies kan verschillende vormen aannemen: uitwendig, inwendig en veruitwendigd. Het kan gaan om een ‘alledaagse’ verwonding (zoals een schaafwonde of lichte snijwonde), of om een ernstige of levensbedreigende bloeding. Ook de oorzaken kunnen uiteenlopen.

Tijdens deze bijscholing nemen we al die factoren met uw hulpverlener(s) onder de loep. We zetten de basisafspraken en -richtlijnen opnieuw op een rijtje. En bekijken hoe professionele hulpverleners ter plaatse een letsel met bloedverlies aanpakken.

Hulpverleners krijgen daarbij antwoord op deze vragen:

  • Wat moet u doen in situaties met weinig slachtoffers, waarbij professionele hulp snel ter plaatse is?
  • Wat te doen als er meerdere slachtoffers zijn – al dan niet in een ‘buitengewone’ situatie?
  • Wat kunnen omstanders doen om slachtoffers veilig en correct te helpen? Omstanders zijn vaak leken in de eerstehulpverlening. Toch kunnen ook zij een rol van betekenis spelen in bijzondere, ernstige of zelfs levensbedreigende situaties.

Lesmateriaal en attest
Deelnemers krijgen de handleiding ‘Eerste hulp bij bloedingen’ en een attest van bijscholing. Dat voegen ze als bijlage bij hun ‘Getuigschrift van hulpverlener’.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep

Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten én die in 2020 omwille van de coronacrisis niet deelgenomen hebben aan de bijscholing.

Duur
1 halve dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
vrijdag 17 september 2021
8u30 - 12u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
Prijs
€ 106,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
4
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta - Woodwize
Attest
Attest van deelname