Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Inhoud

De pensioenleeftijd werd opgetrokken en we moeten met z’n allen langer werken. Werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal houden betekent het werkvermogen waarborgen zodat de werknemers gedurende de ganse loopbaan gemotiveerd en gezond aan het werk ‘willen’, ‘kunnen’ en ‘mogen’ blijven.

Hierbij dient men rekening te houden met veranderende capaciteiten en competenties en met de veranderende noden van de werkomgeving. Het bevorderen en opvolgen van het werkvermogen vormt daarom een cruciaal onderdeel van een preventief beleid met focus op inzetbaarheid en vitaliteit. Daarnaast stipuleert CAO 104 dat organisaties met meer dan 20 medewerkers (exclusief openbare besturen) jaarlijks verplicht zijn een werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te maken.

Deze infosessie biedt u handvatten om een beleid, gericht op de inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers, vorm te geven. Eerst zullen methodieken worden aangereikt om een beleidsvisie op te maken en het werkvermogen van uw medewerkers in kaart te brengen. Via een beleidsmatige aanpak worden bevindingen omgezet in concrete acties, die op hun beurt verankerd worden in een ruimer beleid. Tijdens deze sessie wordt ook aandacht geschonken aan de voorgeschreven wettelijke verplichtingen.

Er wordt een ontbijt voorzien bij aanvang van de sessie in Heverlee (24/01) en Antwerpen (26/02).

Praktisch

Opleidingstype
Infosessie
Doelgroep
Medewerkers van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, HRM-medewerkers, werkgevers, vertrouwenspersonen, vakbondsafgevaardigden en alle anderen die vorm willen geven aan een beleid rond duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Duur
2 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
dinsdag 28 april 2020
14u00 - 16u00
Prijs
Beschikbare plaatsen
99
Attest
Attest van deelname