Asbestattest bij verkoop van een gebouw verplicht vanaf 23 november 2022
Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar in Vlaanderen een asbestattest kunnen voorleggen

10-11-2022

Vanaf 2032 moet iedere gebouweigenaar in Vlaanderen over een asbestattest beschikken. Voor eigenaars die een toegankelijke constructie van voor 2001 willen verkopen, is dat al vanaf 23 november van dit jaar verplicht. Ze zullen daarvoor ook een beroep kunnen doen op gecertifieerde asbestdeskundigen van IBEVE (deel van Groep IDEWE).

De federale arbeidswetgeving verplicht werkgevers al sinds 1995 om een asbestinventaris op te maken voor alle plaatsen waar werknemers tewerkgesteld worden. Een aanvullende destructieve asbestinventaris is nodig voor het geval renovatie- of sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden. Dat laatste is trouwens ook al noodzakelijk voor aannemers die dergelijke werken met werknemers uitvoeren in gebouwen van particulieren.

Particulieren of gebouweigenaars

Particulieren of gebouweigenaars hadden tot nog toe geen verplichtingen met betrekking tot asbestinventarisatie”, zegt asbestdeskundige Nele Goen van IBEVE, “tenzij bij grotere sloop- of renovatiewerken. In dat geval is een asbestonderzoek nu al verplicht. Daar komt nu verandering in. Elke eigenaar van een toegankelijke constructie, die voor 2001 werd gebouwd, en die een grondoppervlakte heeft van minstens 20 m2 moet tegen ten laatste in 2032 over een asbestattest beschikken. Bij verkoop van dergelijk gebouw, moet het asbestattest al vanaf 23 november worden toegevoegd aan het compromis, om de koper te informeren.”

“Voor publiek toegankelijke constructies zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen geldt bovendien een verwijderingsplicht tegen 2034 voor buitentoepassingen met asbestcement. Het gaat dan bijvoorbeeld over golfplaten. Hetzelfde geldt voor niet-hechtgebonden toepassingen die eenvoudig bereikbaar zijn, zoals de asbesthoudende isolatie van verwarmingsleidingen. In 2040 mogen enkel nog toepassingen aanwezig zijn die volgens de beoordeling in het asbestattest asbest-veilig zijn.”

Gecertifieerde asbestdeskundigen van IBEVE

Het attest wordt afgeleverd door OVAM na een voorafgaande inspectie door een gecertificeerde asbestdeskundige. “De asbestexperts van IBEVE brengen heel wat expertise mee die we de voorbije decennia hebben opgebouwd in het onderzoek naar asbestmaterialen. Onze drie volledig uitgeruste asbestlabo’s, erkend voor asbestanalyses via de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hebben ertoe bijgedragen dat IBEVE als een autoriteit wordt aanzien op het gebied van asbest. De labo’s zijn volledig uitgerust en worden verder uitgebouwd met de modernste analyseapparatuur.

Asbestveilig?

De Vlaamse overheid heeft een inspectieprotocol opgesteld waarin tot in detail beschreven is hoe asbestdeskundigen het onderzoek moeten voeren, zegt Nele Goen. “Het gaat om een uitgebreid visueel inspectiebezoek. Bij twijfel moeten monsters genomen worden om in een erkend asbestlabo te analyseren. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor pleisterwerk of leidingisolatie. Alle asbestverdachte materialen worden vervolgens ingegeven in een databank van OVAM, waarna een attest zal worden gegenereerd. Daarop staat of het gebouw en de daarin aanwezige asbestmaterialen asbestveilig zijn of niet.”

“Vooral de aanwezigheid van verweerde buitenmaterialen zoals dak- en gevelbekledingen of de eenvoudig bereikbare materialen waarin het asbest minder goed gebonden is, zullen ertoe leiden dat een gebouw niet volledig asbestveilig zal verklaard worden. In dat geval zal het attest 5 jaar geldig zijn. Als er geen onveilige situaties zijn, is dat 10 jaar. Bij de overdracht van een gebouw zal je echter altijd een geldig attest moeten kunnen voorleggen.”

Destructief onderzoek

Voor het saneren van oudere gebouwen is een bijkomend destructief asbestonderzoek nodig. “Dat is bijvoorbeeld het geval als een oude woning gestript wordt tot op de bakstenen muren. In dat geval zal de asbestdeskundige bijvoorbeeld ook een voorzetwand demonteren om na te gaan of er asbestmaterialen verborgen zitten die bij het visuele onderzoek niet opgespoord kunnen worden. Na de werken moet binnen het jaar ook een actualisatie van het asbestattest gebeuren.” 

Contacteer onze asbestdeskundigen op: asbest@ibeve.be

Meer info kan u ook hier terugvinden.

 Beluister het interview met disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE, op Radio 2.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044