Terug Lode Godderis volgt Simon Bulterys op als CEO van IDEWE

Lode Godderis volgt Simon Bulterys op als CEO van IDEWE

"SAMEN MET MEDEWERKERS EN BEDRIJVEN OPLOSSINGEN REALISEREN DIE WÉRKEN, DAT IS DE TOEKOMST"

Lode Godderis is sinds 1 januari 2021 de nieuwe CEO van IDEWE. Hij volgt Simon Bulterys op, die bijna twintig jaar aan het hoofd stond van de externe preventiedienst die meer dan 30.000 Belgische organisaties ondersteunt bij alles rond gezondheid en veiligheid op het werk. Lode Godderis was al twintig jaar aan de slag bij IDEWE, eerst als arbeidsarts en sinds 2017 als directeur Kennis, Informatie en Onderzoek. Die rol combineerde hij met de positie van professor Arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Voortaan wijdt Godderis zich aan de dagelijkse leiding van IDEWE, al blijft hij verbonden aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

Etienne Wauters, voorzitter van de Raad van Bestuur van IDEWE: “Naast de intrinsieke leiderschapskwaliteiten die we van een CEO verwachten, heeft Lode de voorbije jaren ook bewezen dat hij doordrongen is van preventie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Stuk voor stuk cruciale punten voor een preventiedienst die zich tot marktleider heeft ontwikkeld dankzij een sterke focus op wetenschappelijke evidentie en onderzoek. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Lode klaar is om, samen met zijn sterke directieteam, IDEWE verder als referentie voor de sector uit te bouwen. Ik bedank ook Simon Bulterys voor bijna twee decennia toewijding. Hij heeft IDEWE naar een hoger niveau getild en ik wens hem veel genot van zijn welverdiende pensioen.”

Nog meer impact

“Onze organisatie wordt sterk gedreven door waarden waarin ik mezelf herken”, zegt kersvers CEO Lode Godderis, die ook al vele jaren als arbeidsgezondheidsexpert het woord voert richting de media. “Zorg dragen voor elkaar, een goede onderneming zijn met gezonde medewerkers, en andere ondernemingen helpen om hetzelfde te bereiken, daar staan we voor. Ik ben heel trots op de projecten die ik in mijn dubbelrol bij IDEWE en de KU Leuven heb gerealiseerd. Als CEO van IDEWE ga ik nu een nieuwe uitdaging aan met een nog grotere impact op IDEWE en het welzijn van de Belgische werknemers’. Ik geloof sterk in innovatie en co-creatie: samen met medewerkers en bedrijven oplossingen realiseren die wérken, dat is de toekomst. Zeker in deze onzekere tijden is ROI voor organisaties belangrijker dan ooit.” Als arbeidsgezondheidsexpert en -woordvoerder blijft Lode Godderis ook binnen zijn nieuwe IDEWE-rol zijn bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. En dat in de eerste plaats als lid van GEMS, het corona-adviesorgaan waar ook Erika Vlieghe, Steven Van Gucht, Pierre Van Damme en Marc Van Ranst deel van uitmaken. Daarnaast is Lode ook sinds januari 2020 betrokken bij EPHOR, een Europees project dat methodes en instrumenten ontwikkelt om inzicht te krijgen in de complexe relatie tussen blootstelling op het werk en ziekte in verschillende levensfases, en dus ook in de preventie van die ziektes.