We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken.

Aangezien agressie zeer uiteenlopende oorzaken en gevolgen kan hebben, is het aangewezen om bij de uitwerking van een beleid rekening te houden met het individuele, het groeps- en het organisatieniveau.

 • Op het individuele niveau kan het beleid geconcretiseerd worden door medewerkers inzicht te verschaffen in de achterliggende principes van agressief gedrag.
 • Op het groepsniveau staat een goed functionerend team centraal. Onderling overleg, duidelijke afspraken tussen collega’s, sociale steun van leidinggevende en collega’s zijn factoren die er toe bijdragen dat situaties niet uitmonden in agressie-incidenten.
Ons aanbod
 • ondersteuning bij het opzetten van een beleid
  • het thema ‘agressie op het werk’ bespreekbaar maken
  • het opzetten van overlegstructuren
  • het bepalen van behoeftes en risico’s
  • het ontwikkelen van een veranderingsplan
  • het uitvoeren van het veranderingsplan
  • de evaluatie en bijsturing
  • de verankering.
 • opleiding ‘Opzetten van een agressiepreventiebeleid’ (voor leidinggevenden)
 • opleiding ‘Omgaan met agressie in de praktijk’ (voor medewerkers)

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.