Al sinds de oprichting van het bedrijf werken we samen met Groep IDEWE voor ons globale veiligheidsbeleid en voor concrete acties. Ze bieden ondersteuning op maat van onze organisatie en doen een inspanning om het bedrijf echt te leren kennen.
Steeds meer werknemers zijn langdurig ziek. Sinds eind 2016 zijn werkgevers verplicht hen te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkvloer. Waarom is zo een re-integratietraject zo belangrijk? Wat houdt het precies in? En wie neemt het initiatief?