Deconnectie

Wat zegt de arbeidsdeal?

De arbeidsdeal garandeert het recht op deconnectie, wat zoveel betekent als het recht om na de werkuren niet gestoord te worden door het werk. Die maatregel gold al voor alle federale ambtenaren maar wordt nu dus uitgebreid naar alle werknemers. Werkgevers met meer dan 20 werknemers mogen niet meer van hen verwachten dat ze ‘online’ zijn buiten de werkuren.

Er moeten concrete afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van de werknemers buiten de werkuren en hoe de organisatie het recht om onbereikbaar te zijn praktisch zal regelen. Dit wordt geregeld via het sociaal overleg (via cao of arbeidsreglement). Ook sensibiliseren en praktische richtlijnen over het gebruik van digitale communicatiemiddelen zijn van belang. Deze wetgeving gaat in voege vanaf 1 april 2023.

Advies IDEWE


Het belang van deconnectie voor onze mentale gezondheid wordt steeds duidelijker: het is een belangrijk gegeven in het terugdringen van stress en burn-out. Periodes van deconnectie dragen bovendien bij aan onder andere creativiteit en stelt ons in staat om betere beslissingen te nemen. Dat geldt niet alleen buiten het werk maar ook tijdens het werk. Door minder afgeleid te worden door mails en berichten tijdens het werk én door tegelijk ook voldoende (micro)pauzes in te lassen, volgt meer focus tijdens de werkdag. Dit is een extra grote uitdaging in het moderne hybride werken.

Meer adviezen over het slim omgaan met technologie in ons artikel rond ‘bytes’ in ons New Way Of Working-dossier

Naast de beleidsverklaring (via sociaal overleg) die je als werkgever hiervoor opstelt, is het daarom ook zinvol om samen te komen tot een beleid op maat van jouw organisatie. IDEWE ondersteunt bij het opstellen van een deconnectiebeleid en het sensibiliseren van je werknemers. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op trainingen rond deconnectie, en bij uitbreiding te sensibiliseren rond breinvriendelijk werken.

Herbekijk hier het IDEWE-webinar over het “Recht op deconnectie” van 01/03/2023.

 

 

Aandachtspunten rond het recht op deconnectie:

 • Goeie afspraken maken goeie vrienden. Maak de verwachtingen van en naar iedereen dus bespreekbaar, zowel organisatiebreed als binnen je team(s).
 • Zorg voor een correct beleid dat goed gecommuniceerd wordt.
 • Herbekijk welke digitale tools je medewerkers gebruiken en wat hun invloed is bij het (de)connecteren.

Waar helpt IDEWE je bij?

 • Ga aan de slag met de “Checklist deconnectie” en ontdek hoe je omgaat met deconnecteren en waar de verbeterpunten binnen je organisatie liggen.

  Download “Deconnectie checklist”
   
 • Met de e-learning 'Deconnectie en breinvriendelijk werk' leren je werknemers op een gezonde manier deconnecteren, ruimte creëren voor concentratie en geven ze hun brein de nodige pauze om te focussen. Vraag de e-learning aan:

  e-learning deconnectie
   
 • Contacteer ons voor sensibilisering, workshops en opleidingen over dit thema.

  Een greep uit ons aanbod:


   
 • Neem zeker een kijkje op de IDEWE-telewerkwebsite: ‘tips en adviezen voor gezond telewerken’.