Over Groep IDEWE

Vanuit 11 regionale kantoren én met meer dan 900 gekwalificeerde medewerkers ondersteunen we ruim 35.000 werkgevers en 822.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving.

Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw.
IDEWE is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De core business van IBEVE vzw is expertise in milieu en veiligheid.

Bij IDEWE bieden we u als klant alleen maar de best mogelijke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Dit doen we door ons beleid te stoelen op wetenschappelijk onderzoek, en onze dienstverlening aan te passen aan uw bedrijf en sector.

Voor preventie en welzijn op maat kunt u rekenen op ons.


Dienstverlening op maat van uw organisatie en sector

Samen werken aan slimme en duurzame oplossingen

Om u de best mogelijke dienstverlening te bieden werken we bij IDEWE altijd op maat van uw organisatie.

Dit doen we met onze experten die een uitgebreide kennis hebben over verschillende sectoren. Zo vraagt bijvoorbeeld de werkbaarheid duurzaam verbeteren in een zorginstelling om een andere aanpak dan in een kantooromgeving.

Daarnaast maken we er een punt van om u als klant te betrekken in onze trajecten. Alleen zo helpen we zowel de werkgever, de werknemer én de maatschappij vooruit, en sluiten we nauwgezet aan op het beleid van uw organisatie.

Die samenwerking pakken we aan door meerjarentrajecten op te stellen binnen onze slimme 360°-preventieaanpak.

Daarin is er ook ruimte voor de bijdrage van andere partners en dienstverleners. Zo pakken we uw uitdagingen doordacht aan. En creëren we een ecosysteem waarin alle elementen voortdurend in wisselwerking staan met elkaar.

Ons contact met uw werknemers is doorgaans minder direct. Toch staan we bij vragen of problemen ook voor hen klaar met rechtstreekse begeleiding.

We staan klaar voor u én uw werknemers. We denken met u mee en helpen u om uw doelstellingen scherp te formuleren. En om onze dienstverlening daarop af te stemmen.

Uw aansluiting bij Groep IDEWE

Sluit u zich aan bij Groep IDEWE? Dan sturen we speciaal opgeleide eerstebedrijfsbezoekers langs. Die pluizen uit welke risico’s er in uw organisatie zijn en zetten op basis daarvan de juiste preventieadviseur of deskundige in.

U rekent op een vast preventieteam, dat regelmatig contact met u opneemt en/of bij u langsgaat.

Hebt u dringend assistentie nodig, bijvoorbeeld bij een ernstig arbeidsongeval? Dan komt uw preventieadviseur zo snel mogelijk in actie. Net zoals bij spontane raadplegingen, herzieningen na ziekte, enzovoort.

Ontdek onze aanpak voor uw specifieke sector

Top


Wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening

Hoe weet u zeker of uw beleid zijn doel treft?
Door te vertrouwen op onze experts van de afdeling Kennis, Informatie en Research.
Zij leveren de wetenschappelijke basis voor al onze diensten, tools en adviezen.

Welzijn en preventie in uw organisatie stoelt u het best op een stevig wetenschappelijk fundament. Want hoe beter u bent geïnformeerd, hoe meer slagkracht u geeft aan uw beleid.

Wetenschappelijk onderzoek om op te bouwen

U bent zeker van een wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening bij Groep IDEWE, dankzij:

 • een vooruitstrevende, warme aanpak. We zijn continu op zoek naar oplossingen die nog persoonlijker, sneller en effectiever zijn.
 • een internationale oriëntatie. Onze onderzoekers nemen deel aan Europese congressen en samenwerkingen en zetelen in verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen.
 • sterke banden met de universitaire wereld. Onze onderzoeksmedewerkers zijn verbonden aan onder andere KU Leuven en Universiteit Antwerpen.
 • een welzijnsbibliotheek. Onze documentatiedienst bevat de grootste verzameling informatie over welzijn op het werk in het land.

Zo gaan onze medewerkers van de afdeling Kennis, Informatie en Research te werk:

 1. Vooronderzoek. Op basis van maatschappelijke trends of nieuwe onderzoeksinzichten voeren we een vooronderzoek uit. Alleen als een oplossing of idee een wezenlijk verschil maakt, gaan we ermee aan de slag.
 2. Implementeren. We staan kritisch tegenover onze eigen dienstverlening. Integreren we een nieuwe dienst of een nieuw product? Dan volgen we de impact daarvan nauwgezet op. En sturen we bij waar nodig.
 3. Dataverzameling en -analyse. We verwerken de data van onze diensten en tools anoniem. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar links tussen gezondsheidsklachten en werksituaties en maken een vergelijking met andere bedrijven en sectoren.
 4. Rapportage. We delen onze bevindingen met u, onze medewerkers, andere sectoren en de media.

De inzichten uit de resultaten van afgelopen onderzoeksprojecten bieden inspiratie voor nieuw onderzoek. Zo kunnen we een continue stroom van innovatie garanderen.

Dat komt niet alleen u en uw werknemers ten goede, maar ook de wetenschappelijke wereld en de maatschappij.

Interesse in ons wetenschappelijk onderzoek?

Of hebt u interesse om deel uit te maken van onze onderzoeksprojecten?

Top


Onze visie, missie en strategie

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening met een maatschappelijke meerwaarde.

Een maatschappelijke meerwaarde bieden

Groep IDEWE wil bijdragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan zijn leef- en werkomgeving voorkomen. Op die manier bieden we een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

We werken mee aan:

 • een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking;
 • de beperking van de verliezen voor de werkgever en de hele samenleving;
 • de verbetering van het werkklimaat;
 • de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele werknemer;
 • de beheersing van de verschillende vormen van milieuschade.

We baseren onze acties op de overtuiging dat de beperking van het aantal schadegevallen en de omvang ervan een positieve impact heeft. Het komt ten goede aan een welvarendere maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven.

De kwalificatie, de vorming en het welzijn van ons eigen personeel verdienen daarbij bijzondere aandacht.

Hiervoor diende IDEWE ook recent een project in bij ESF. Lees hier meer over de inhoud van dit project.

Verbreding van onze preventieve acties

De verbreding van onze focus naar maatschappelijke thema’s sluit perfect aan bij de wettelijke uitbreiding van onze doelgroep. Vroeger bleef die beperkt tot de actieve werknemers. Vandaag horen daar bijvoorbeeld ook stagiairs en zieke werknemers bij.

Toch volstaat dat voor ons niet om voldoende in te spelen op alle maatschappelijke thema’s. Daarom bieden we ook oplossingen voor potentiële werknemers: werklozen, studenten en zelfstandigen.

Deelname aan het maatschappelijke debat

Focussen we ons meer op maatschappelijke thema’s? Dan is het ook onze taak om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld door de discussie te voeden met slimme richtinggevende data. En zo onze toegevoegde waarde extra te bevestigen.

Top


Waarom kiest u voor Groep IDEWE?

Kwalitatieve dienstverlening

U krijgt bij Groep IDEWE alleen de beste hoogwaardige en betrouwbare dienstverlening. We nemen dan ook enkele doelgerichte maatregelen om de kwaliteit van ons aanbod te garanderen en te verbeteren.

Dit doen we op de volgende manieren:

ISO-9001

Wist u dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig beantwoordt aan de vereisten van ISO 9001:2015? Het is uw garantie op de hoogste kwaliteit. En het houdt ons alert voor uw noden.

Om de beste service te waarborgen, leggen we in bepaalde gevallen onze werkmethodes vast in eenduidige procedures. Daarbij betrekken we onze medewerkers maximaal.

Iedere IDEWE-medewerker maakt zich alle procedures, info en werkdocumenten eigen die voor hem van toepassing zijn.

Klantentevredenheid

Dé graadmeter van onze prestaties? Uw tevredenheid.
We monitoren die dan ook voortdurend. En kijken daarbij niet alleen naar uw kosten maar ook uw baten. Want een gezond werknemersbestand is van onschatbare waarde: het verzekert u productieve, gelukkige werknemers. En daarvan plukt uw organisatie ook op lange termijn de vruchten.

Er bestaan geen duidelijke parameters om individueel welzijn te meten. Daarom zetten we maximaal in op de registratie, oplossing en preventie van klachten. Zowel van u als van uw werknemers.

Ook op andere manieren monitoren we uw welbevinden en dat van uw werknemers, bijvoorbeeld met een tevredenheidsenquête.

Benieuwd naar hoe we samenwerken met onze klanten? Ontdek het in onze klantengetuigenissen.

Discretie

We vinden het van vitaal belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens (ook die van uw werknemers) met de grootste discretie te behandelen.

Daarom volgen we de Europese, nationale en regionale wetgevingen naar de letter:

 • wet op verwerking van persoonsgegevens;
 • wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verder krijgen uw werknemers ook altijd de touwtjes in handen over de eigen data. Zij beslissen immers wie welke data te zien krijgt.

Financieel stabiel

IDEWE vzw en IBEVE vzw zijn beide non-profitorganisaties.

Toch houden we onze financiële toestand nauwlettend in het oog. Want extra marges laten investeringen toe en stellen ons voortbestaan veilig.

Duurzaam ondernemen

Welzijn zet ons in beweging. Daarom investeren we bij Groep IDEWE in gezond werk voor onze werknemers. We waken over de preventie op de werkvloer bij onze klanten. Zorgen voor onze leefomgeving. En leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij.

Dat is voor ons de kern van duurzaam ondernemen. Elke twee jaar publiceren we een rapport waarin we onze inspanningen voor mens, milieu en maatschappij bundelen. Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als rode draad.

Ontdek ons rapport ‘Welzijn rondom ons’

Welzijn rondom ons - Groep IDEWE - MVO-rapport 2020-2021

 

Ons MVO-rapport 2018-2019 kan u hier terugvinden.

Top


Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen