Primaire preventie van psychosociale belasting start bij het versterken van leidinggevenden en teams in de eigen draagkracht en het vormen van een ondersteunend netwerk voor medewerkers.
Naar aanleiding van signalen van onwelbevinden op psychosociaal vlak in een bepaald team kan IDEWE een diagnose doen van de teamwerking of van de organisatie om te kijken welke dynamieken of organisatiestructuur ondersteunend kunnen zijn. Het coachen en begeleiden van leidinggevenden om het psychosociaal welzijn van de groep en organisatie te versterken staan hierbij centraal.

Ons aanbod

  • Teamdiagnose en -begeleiding (adhv SDRPI model Rubin & Fry)
  • Kortdurende coachings van leidinggevenden in het begeleiden van hun team
  • Ondersteuning en opleiding in conflictbemiddeling voor leidinggevenden
  • Begeleiding bij het opstellen van gedragscodes in teams of voor de organisatie

Van risicoanalyse op afdelings- of organisatieniveau tot een gedragen actieplan.