Onder invloed van de informatisering wordt in toenemende mate de cognitieve belasting op het werk belangrijk. Mensen dienen continu informatie op te nemen, te verwerken en gepaste handelingen uit te voeren. Het goed ontwerpen van werkplekken is uitermate belangrijk om de informatieverwerking te optimaliseren en fouten te voorkomen. Op werkplekken is het vooral de interactie tussen mens en computer die het onderwerp vormt van de cognitieve ergonomie.

Ons aanbod

Binnen dit kader kan IDEWE

  • een risicoanalyse uitvoeren met specifieke nadruk op de interactie tussen mens en machine
  • een opleiding cognitieve ergonomie aanbieden aan ontwerpers en lijnverantwoordelijken zodat zij meer inzicht krijgen in cognitieve belasting
  • advies verlenen bij het concipiëren van nieuwe werkplekken, een nieuw gebouw of van een renovatie, waarbij de principes van de cognitieve ergonomie worden gevolgd.