Elke bouwheer is verplicht om een sloopinventaris op te maken van

  • alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen
  • die vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van gebouwen
  • met een volume van meer dan 1000 m3
  • die geheel of gedeeltelijk bestemd waren voor een niet-residentiële functie.
Ons aanbod

Deze inventaris moet opgesteld worden door een architect of door een deskundige die de houder van de stedenbouwkundige vergunning heeft aangesteld, vóór de toewijzing van de sloopwerkzaamheden.

De deskundigen van IBEVE kunnen voor u deze sloopinventaris opmaken, al dan niet in combinatie met de asbestinventaris.