Werken met / bij derden Werken met derden is een omschrijving voor het werken met werknemers van buitenaf, die of zelfstandig zijn of voor een andere onderneming werken. Het werken met derden op de gebruikelijke werkplaats houdt extra risico’s in.

  • De werknemers van buitenaf kennen het bedrijf, de activiteiten of de procedures niet. Ze zijn niet vertrouwd met de aanwezige risico’s en de risicobeheersingsmaatregelen.
  • De werknemers van buitenaf komen werken uitvoeren die niet tot de dagelijkse activiteiten van het bedrijf behoren. De werknemers van de eigen onderneming en de werknemers van buitenaf hebben elk een andere werkgever, krijgen ieder hun instructies van hun eigen leidinggevenden, hebben vaak een andere bedrijfscultuur, andere werkwijzen enz.  Dit kan communicatieproblemen veroorzaken en bijgevolg leiden tot risicoverhogende omstandigheden.

Ook in deze omstandigheden moeten de risico’s beheerst worden.

Ons aanbod

Ondersteuning bij de praktische organisatie en uitvoering van het werken met derden in de onderneming.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.