Naast de werkplaatsen zijn er in een onderneming ook andere voorzieningen voor de werknemers, met name eetplaatsen, kleed- en wasplaatsen, verpozingslokalen, rooklokalen, toiletten, EHBO-lokalen enz…

Ons aanbod
  • risico-analyse
  • metingen naar arbeidshygiëne en -veiligheid

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.