Terug ChemDirector - Veilig omgaan met chemische stoffen

ChemDirector - Veilig omgaan met chemische stoffen

Gebruiken uw werknemers chemische stoffen of slaat u gevaarlijke producten op in uw magazijn? Dan moet u de nodige preventiemaatregelen nemen op het vlak van:

  • Gezondheid – Zelfs lage concentraties kunnen chronische ziektes veroorzaken.
  • Veiligheid – Het gaat vooral om acute situaties, zoals een brand of explosie.
  • Milieu – Chemische producten kunnen schadelijk zijn voor de natuur.

Voorbeelden van risicovolle chemische agentia? Denk aan kwik, verven of solventen, maar ook aan poetsproducten en rook van laswerkzaamheden.

Slimme preventie start bij een volledige inventaris van alle chemische producten en gevaarlijke stoffen in uw organisatie. Alleen zo krijgt u voldoende overzicht op de situatie en verzamelt u alle gegevens voor een correcte risicoanalyse.

De bescherming tegen de risico’s van chemische agentia is wettelijk verplicht.

Om u bij uw preventie te helpen, ontwikkelden we de innovatieve tool ChemDirector. Die laat u toe om eenvoudig chemische producten en stoffen te inventariseren, risico’s te bepalen en uw prioriteiten vast te leggen.

Van chemische stoffen tot preventiemaatregelen

ChemDirector

De aanbevolen aanpak, zoals opgenomen in de ChemDirector-tool, bestaat uit vier stappen:

  1. Inventariseren – Importeer de aanwezige chemische stoffen op basis van hun safety data sheets. Of selecteer ze uit een bestaande database.
  2. Screenen – Bekijk welke risico’s die chemische stoffen met zich meebrengen.
  3. Rangschikken – Ga na welke stoffen de grootste risico’s inhouden en bepaal rond welke producten u prioritair preventiemaatregelen moet voorzien.
  4. Voorkomen – Gebruik de data om uw preventiebeleid te plannen. En genereer veiligheidsinstructiekaarten (VIK) van de aanwezige stoffen en producten.

Ga meteen veiliger om met chemische stoffen

gevaar symbolen

Welke mogelijkheden hebt u zelf om gezondheidsschade of acute veiligheidssituaties te vermijden?

  • Vraag van elke substantie de safety data sheets aan bij de fabrikant of leverancier. Of bij ons: Groep IDEWE bezit een uitgebreide databank van veiligheidsinformatiebladen.
  • Moedig uw werknemers aan om altijd hun persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen: een mondmasker, een veiligheidsbril, ...
  • Promoot hygiëne op de werkvloer: handen wassen, niet eten of drinken in de productieruimte, aparte werkkledij dragen, ...

Leer gezondheids- en veiligheidsrisico’s in te perken

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond chemische stoffen:

Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen