Terug Studentenjobs in horeca en supermarkten blijven mogelijk

Studentenjobs in horeca en supermarkten blijven mogelijk

- Wetgeving | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

COVID-19-virus wordt geklasseerd als biologische agens groep 3

In de Europese richtlijn 2020/739/EU werd SARS-CoV-2, of het COVID-19-virus, opgenomen als biologische agens van groep 3. In ons land zou dat betekenen dat jongeren of jobstudenten geen jobs mogen uitoefenen waarbij ze beroepsmatig in contact kunnen komen met het virus. “De strikte regels voor klasse 3 agentia, zoals het verbod op het tewerkstellen van jongeren, gelden echter uitsluitend voor werk waarbij men door de aard van het werk meer in aanraking komt met het virus dan elders in de maatschappij.”, zegt disciplineverantwoordelijke Hilde Vanacker van IDEWE.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

corona Groep 3-agentia

Groep 3-agentia kunnen bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken en vormen dus potentieel een groot gevaar voor werknemers. Er is kans dat het agens zich onder de bevolking verspreidt. Gewoonlijk bestaan er effectieve behandelingen voor maar voor SARS-CoV-2 zijn die (nog) niet voorhanden. Dat geldt trouwens ook voor andere virussen die deel uitmaken van deze categorie. Nu het Europees Parlement COVID-19 in deze groep ingedeeld heeft, moet de Belgische wetgeving zich daar ten laatste op 24 november aan aanpassen. Momenteel behoren de familie van coronavirussen nog tot klasse 2 biologische agentia.

Verbod op studentenarbeid waarbij contact met het virus inherent is

“Jongeren en jobstudenten mogen op het werk niet blootgesteld worden aan biologische agentia van klasse 3 en 4. Het verbod geldt echter uitsluitend voor jongeren die werk wilden doen waarbij kans op blootstelling aan het virus verhoogd is door de aard van het werk. Het gaat dan bijvoorbeeld over zorgverlening. Jobstudenten in de retail of de horeca komen niet in contact met het virus door de aard van het werk, maar omdat het virus nu eenmaal overal aanwezig kan zijn. Daardoor valt hun werk niet onder het begrip ‘gevaarlijke arbeid’.”

“Op het verbod gelden uitzonderingen voor jongeren die bijvoorbeeld stage moeten lopen in een ziekenhuis. Door de aard van hun opleiding moeten ze leren omgaan met dit soort risico’s en de geldende preventiemaatregelen.”

Algemene preventiemaatregelen toepassen

Om het even bij welke tewerkstelling van jongeren is het echter belangrijk dat ze in elk geval de principes van de  Gids Veilig en gezond werken tijdens en na de coronacrisis  toepassen.

Om het even bij welke tewerkstelling van jongeren is het echter belangrijk dat ze in elk geval de principes van de 'Gids Veilig en gezond werken tijdens en na de coronacrisis' toepassen. Werkgevers moeten er bijgevolg voor zorgen dat de jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid worden bij het toepassen van de preventiemaatregelen die gelden op de arbeidsplaats. Het gaat dan over voldoende afstand houden, het toepassen van de hygiënemaatregelen en eventueel het dragen van mondmaskers.”

Voor volwassen werknemers, die een job uitoefenen waarbij kans op contact met het virus verhoogd is door de aard van het werk, gelden specifieke beschermingsmaatregelen. Het gaat onder meer over:  gezondheidstoezicht, specifieke beschermingsmiddelen (zoals: maskers voor ademhalingsbescherming (bv. type FFP2, FFP3), spatbril, handschoenen, schorten…). De werknemers die ander werk doen (horeca, detailhandel, enz.), waarbij de kans op beroepsmatige blootstelling niet hoger is dan in de rest van de maatschappij, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze regelgeving inzake biologische agentia.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen