Terug Wat is het verband tussen werkomgeving en welbevinden in woonzorgcentra?

Wat is het verband tussen werkomgeving en welbevinden in woonzorgcentra?

- Stress en burn-out | Duurzame werkomgeving | Werk-Privé

Expert Bianca Kints

Segmentmanager Zorg

Het FLANH-project wil betere zorg kunnen aanbieden en de tewerkstelling aantrekkelijker maken

Het Flanders Nursing Home (FLANH) project van de KU Leuven wil de komende jaren duidelijk in beeld brengen wat de relatie is tussen bestaffing, werkomgeving, zorg en ondersteuning en het welzijn van bewoners en medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra. “IDEWE is een van de stakeholders die nauw betrokken worden bij het onderzoek”, aldus segmentmanager zorg Bianca Kints van IDEWE. 

De schaarste aan zorgmedewerkers en de toestand van de woonzorginfrastructuur staan hoog op de maatschappelijke agenda en zijn een terechte bezorgdheid. IDEWE deelt die bezorgdheid zegt Bianca Kints. “Door de vergrijzing van de bevolking is de kwaliteit van de zorg voor steeds meer mensen op oudere leeftijd cruciaal voor de levenskwaliteit”, aldus Bianca Kints. “Om goede zorg te kunnen verstrekken heb je in de eerste plaats mensen nodig die zich goed voelen en hun job met hart en ziel uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat onderbezetting en een verouderde of slecht uitgeruste werkomgeving daar een negatieve invloed op hebben. In welke mate dat het geval is en wat precies het effect is op het welzijn van bewoners en het personeel van woonzorgcentra, dat is precies wat het onderzoek moet uitwijzen. We verlenen vanuit IDEWE onze medewerking aan dit langlopend onderzoek. Ik hoop dat de bevindingen ons waardevolle informatie zal bezorgen om onze dienstverlening voor werknemers in de zorgsector nog beter te laten aansluiten bij hun concrete behoeften.”

Voor directies, personeel en bewoners

Woonzorgcentra die aan het onderzoek wensen deel te nemen krijgen de kans om mee te bepalen op welk moment de gegevensverzameling bij hun medewerkers precies zal starten. De eerste bevraging staat sowieso in het voorjaar van 2023 op het programma. Een tweede bevraging staat gepland voor 2025 om te kijken in welke mate de situatie geëvolueerd is.  

Behalve een managementverantwoordelijke van de instelling, zullen ook alle medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen bevraagd worden over hun werkomgeving en hun welbevinden. Ten slotte worden ook gegevens verzameld over de bewoners via de BelRAI databank, waarmee de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie wordt opgevolgd.

Waarom deelnemen?

“Het is de eerste wetenschappelijke studie die in de zorgsector verbanden zoekt tussen welbevinden en de omstandigheden waarin mensen werken en leven”, aldus Bianca Kints. “Het moet ertoe leiden dat we inzichten krijgen waarmee we betere zorg kunnen aanbieden en de tewerkstelling aantrekkelijker kunnen maken. Hoe meer instellingen en medewerkers de vragenlijsten invullen, hoe relevanter de resultaten zullen zijn.”

De deelnemende woonzorgcentra zullen actief betrokken worden bij de communicatie en de resultaten van het onderzoek en de beleidsadviezen die daaruit zullen voortvloeien. Elke deelnemer krijgt ook een benchmarkingrapport waarmee de resultaten van de eigen instelling vergeleken kunnen worden met de rest van de groep. Door zich aan te sluiten bij het FLANH-netwerk kunnen woonzorgcentra ook aansluiten bij de vorming en opleidingsessies die georganiseerd zullen worden voor de uitwisseling van good practices en expertise.

Meld uw woonzorgcentrum nu aan

De bevraging is intussen afgelopen. Check de FLANH-website voor meer info en nieuwsupdates over het project.
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen