Terug Nieuw en onbekend ziektebeeld belemmert functioneren op het werk en creëert onbegrip

Nieuw en onbekend ziektebeeld belemmert functioneren op het werk en creëert onbegrip

IDEWE waarschuwt voor Long COVID

Al meer dan 1 miljoen Belgen raakten besmet met het coronavirus. Veel mensen die de ziekte doormaken, kampen weken tot maanden later nog met klachten. Met ernstige hinder in hun leven en werk tot gevolg, inclusief het onbegrip dat vaak gepaard gaat met onbekende ziektebeelden. IDEWE roept werkgevers daarom op om Long COVID te erkennen als ziektebeeld en voldoende aandacht te besteden aan een goede re-integratie.

Maandenlange vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn

De term ‘Long COVID’ of ‘Langdurige COVID’ wijst op personen die na de acute fase van COVID-19 (tot vier weken) last blijven hebben van symptomen of nieuwe symptomen ontwikkelen die niet kunnen verklaard worden door een alternatieve diagnose. Sommigen kampen zes maanden of langer met aanhoudende symptomen. De meest voorkomende zijn vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn. Geheugen- en concentratiestoornissen, ademhalingsproblemen en een verstoorde geur- en smaakbeleving komen ook veel voor.

Godewina Mylle, preventieadviseur en arbeidsarts bij IDEWE: “De symptomen verschillen van persoon tot persoon. Ze komen bovendien niet enkel voor bij mensen die zeer ziek geweest zijn, maar ook bij wie enkel milde symptomen had. Ze hebben een grote invloed op het dagelijkse leven en belemmeren vaak de terugkeer naar het werk.”

Onbegrip op het werk en in de omgeving

long covid

“Er is veel onbegrip in de maatschappij en op het werk over Long COVID”, gaat Mylle verder. “Net zoals andere nieuwe of onbekende ziektebeelden, herkennen en erkennen werkgevers en collega’s het vaak niet. Bij Long COVID wordt dat versterkt door de zeer uiteenlopende symptomen. Vaak zie je aan de buitenkant niks aan de persoon die lijdt aan Langdurige COVID. Hierdoor voelen velen zich onbegrepen, zowel op het werk als in hun omgeving.”

“Ik ondervind de impact van Long COVID op het professionele leven aan den lijve. Zeven maanden na mijn besmetting kamp ik nog met gedeeltelijke terugvallen.”
-    Liesje Van der Auweraer, Long COVID-patiënt


Liesje Van der Auweraer, hoofdverpleegkundige op de afdeling Oncologie-Hematologie bij Imelda kampt al meer dan zeven maanden met Long COVID: "Ik ondervind nu aan den lijve welke impact het op je professionele leven heeft. Sinds mei ben ik weer halftijds aan de slag, maar mijn re-integratietraject is niet lineair en gaat gepaard met gedeeltelijke terugvallen wanneer spierzwakte en migraine de bovenhand nemen. Gelukkig is mijn werkgever al bekend met het fenomeen en voel ik veel begrip en steun, maar tegelijk besef ik dat dat in veel andere organisaties nog niet het geval is. Daarom wil ik mijn eigen ervaringen inzetten om hierover bewustzijn te creëren bij werkgevers en werknemers.”

Long COVID is een dermate ernstig probleem dat er zelfs een ‘post-COVID’ patiëntenvereniging’ rond bestaat. Ann Li, één van de oprichters, ijvert met haar team voor meer awareness rond de langetermijneffecten van Long COVID. “Heel wat Long COVID-patiënten botsen op een muur van onbegrip bij vrienden, familie, collega’s en werkgevers. Dat maakt het op zich al moeilijke herstelproces extra zwaar. We zijn heel blij dat IDEWE aandacht besteedt aan re-integratie bij Long COVID. Ook de recente resolutie van de Kamer van Volksgezondheid over de erkenning van de langetermijneffecten van Long COVID is een stap in de goede richting.”

Belang van individueel re-integratietraject op het werk

Om dat onbegrip te doorbreken, wijst IDEWE werkgevers op het belang van re-integratie met een open communicatie. “Het is belangrijk dat je als werkgever snel contact opneemt met de werknemer die lijdt aan Long COVID en begrip toont voor de situatie. Er moet al vroeg gepraat worden over de werkhervatting en de verwachtingen bij de terugkeer. Een werknemer hoeft trouwens nog niet volledig fit te zijn om het werk te hervatten. Het is zelfs goed om tijdens het herstelproces al aan de slag te gaan, bij voorkeur met minder uren of een ander takenpakket. Dit kan leiden tot een snellere revalidatie en dus een snellere terugkeer naar volledige tewerkstelling. Daarbij is het ook essentieel dat de werknemer actief betrokken wordt bij het ontwerp van zijn of haar werk”, zegt Mylle.

Elk re-integratietraject vereist een individuele aanpak en gezien de symptomen van Long COVID verschillen per persoon, is deze pijler hier ook enorm belangrijk. Cruciaal is de betrokkenheid van alle belanghebbenden: werkgever, werknemer, collega’s, adviserend arts, werkhervattingscoördinator, preventieadviseurs waaronder de arbeidsarts en zorgverstrekkers. “Sowieso is er een belangrijke taak weggelegd voor de werkgever om te zorgen voor een begripvol kader en een aangepast werkhervattingstraject. Door te werken voelt de werknemer zich nuttig en gewaardeerd, waardoor hij of zij beter het hoofd kan bieden aan de blijvende symptomen. Een degelijke re-integratie op het werk heeft op die manier ook een positieve invloed op het dagelijks functioneren van de werknemer”, besluit Mylle.

Voor meer informatie over Long COVID-gerelateerde of andere re-integratietrajectenneem gerust contact met ons op. Specialisten zoals Godewina adviseren u over de beste aanpak, zowel op organisatieniveau als rond individuele gevallen.