Terug Tilthermometer meet de fysieke belasting van de zorgverleners

Tilthermometer meet de fysieke belasting van de zorgverleners

- Fysieke belastingen | Optimale Werkomgeving | Beheersing van uw risico's | Zorg

Expert Veerle Hermans

Verantwoordelijke Discipline Ergonomie

Risicoanalyse bij het manueel verplaatsen van personen

In samenwerking met de Vlaamse Ergonomievereniging werd een evaluatietool voor de zorgsector ontwikkeld: de Vlaamse Tilthermometer. De evaluatietool helpt de risico’s in beeld te brengen die gepaard gaan met het verplaatsen van patiënten. Op 18 november verneemt u er alles van tijdens de infosessie ‘Vlaamse tilthermometer voor de zorgsector’.

Onderzoek toont aan dat zorgverleners een hoog risico lopen op het ontwikkelen van fysieke klachten.

Onderzoek toont aan dat zorgverleners een hoog risico hebben op het ontwikkelen van fysieke klachten. Zo blijkt dat 65% van de zorgverleners weleens rugklachten ondervindt en 54% van de zorgverleners schouderklachten. De toenemende zorgzwaarte door vergrijzing van onze samenleving is een cruciaal aandachtspunt in de toekomst. Het is dan ook zeer belangrijk om in te zetten op preventie.

Het KB manueel hanteren van lasten (12/08/1993) is een belangrijk besluit met het oog op het voorkomen van letsels bij de werknemers. Voor het verplaatsen van personen is de ISO-TR 12296 norm opgesteld. De Vlaamse tilthermometer is een hulpmiddel om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren binnen deze ISO-TR 12296 norm.

De Tilthermometer gaat na welke fysieke belasting zorgverleners ondergaan en in welke mate de hulpmiddelen die vermeld staan in de Vlaamse praktijkrichtlijn ‘Verplaatsen van personen’ worden nageleefd. Het gebruik van de juiste middelen en methodes moet er immers voor zorgen dat zorgverleners tijdens de uitoefening van hun beroep geen letsels oplopen. Afhankelijk van de mate van mobiliteit van de zorgvrager, stelt de praktijkrichtlijn andere hulpmiddelen voorop.

Rapportage op lange termijn

Tilthermometer

De Vlaamse Tilthermometer peilt hoeveel procent van de verplaatsingen gebeuren volgens de praktijkrichtlijnen. Daarnaast kan men een inschatting maken van de zorgzwaarte en het risico op overbelasting bij de zorgverleners. Vervolgens worden preventiemaatregelen genomen.. De Vlaamse Tilthermometer vormt dus een goede basis voor een aangepast preventiebeleid.

Schrijf u in voor de infosessie.

Leg uw vraag over de Tilthermometer voor aan onze experten

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen