Tilthermometer meet de fysieke belasting van de zorgverleners

- Fysieke belastingen | Ergonomisch werken | Beheersing van uw risico's | Zorg | Optimale Werkomgeving

Expert Veerle Hermans

Verantwoordelijke Discipline Ergonomie

Risicoanalyse bij het manueel verplaatsen van personen

In samenwerking met IDEWE en de Vlaamse Ergonomievereniging werd een nieuwe editie van de Tilthermometer gemaakt. De evaluatietool helpt de risico’s in beeld te brengen die gepaard gaan met het verplaatsen van patiënten. Op 18 november verneemt u er alles van tijdens de infosessie ‘Vlaamse tilthermometer voor de zorgsector’.

Onderzoek toont aan dat zorgverleners een hoog risico lopen op het ontwikkelen van fysieke klachten.

Onderzoek toont aan dat zorgverleners een hoog risico lopen op het ontwikkelen van fysieke klachten. Zo blijkt dat 65% van de zorgverleners weleens rugklachten ondervindt en 54% schouderklachten. De toenemende zorgzwaarte, door vergrijzing van onze samenleving, is een cruciaal aandachtspunt in de toekomst. Het is dan ook zeer belangrijk om in te zetten op preventie.

In functie van de mobiliteit van de zorgvrager

Tilthermometer

De Tilthermometer, die in Nederland al werd gebruikt, is een hulpmiddel om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren voor functies waarin werknemers manueel personen verplaatsen (KB manueel hanteren van lasten van 12 augustus 1993) of lasten hanteren (ISO-TR 12296 norm). De basis hiervoor zijn de praktijkrichtlijnen zorg die duidelijkheid geven over het gebruik van specifieke hulpmiddelen in functie van de mobiliteit van de zorgvrager. De praktijkrichtlijnen duiden de grenzen aan tussen toelaatbare en niet meer toelaatbare belasting tijdens de zorg en verplaatsingen.

 

Basis voor preventiebeleid

De Tilthermometer is een uitstekende basis voor een aangepast preventiebeleid.

De tool peilt hoeveel procent van de verplaatsingen gebeuren volgens de praktijkrichtlijnen laat toe om een inschatting te maken van de zorgzwaarte en het risico op overbelasting bij de zorgverleners. Op basis hiervan kunnen de nodige preventiemaatregelen genomen worden om risico’s verder te beperken. Het is met andere woorden een uitstekende basis voor een aangepast preventiebeleid.

Schrijf u in voor de infosessie

Leg uw vraag over de Tilthermometer voor aan onze experten

Downloads