Terug Is je vertrouwenspersoon studenten al aangesteld en opgeleid?

Is je vertrouwenspersoon studenten al aangesteld en opgeleid?

- Wetgeving | Grensoverschrijdend gedrag | Vertrouwenspersoon | Opleidingen

Expert Ellen Claes

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Schrijf nu in voor de basisopleiding en de supervisie

Het decreet van 8 december 2023 introduceert een verplichting voor hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen om minstens één vertrouwenspersoon voor studenten aan te stellen. Uiterlijk binnen zes maanden na hun aanstelling moeten ze een basisopleiding volgen van ten minste vijf dagen. Ze kunnen daarvoor terecht bij IDEWE, net als voor de jaarlijkse verplichte supervisies en terugkommomenten.

Aangezien het decreet met terugwerkende kracht in voege trad, moet elke onderwijsinstelling sinds begin van dit academiejaar minstens één vertrouwenspersoon aangesteld hebben. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt voor studenten die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan over interacties tussen studenten onderling of situaties waarbij personeel betrokken is. Elke hogeschool of universiteit moet bovendien een centraal register bijhouden van alle meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Rol van de vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon studenten

“De vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol in het ondersteunen van studenten”, aldus Ellen Claes, preventieadviseur bij IDEWE. “Hij of zij heeft het recht en in bepaalde gevallen ook de plicht om samen te werken met de vertrouwenspersoon personeel en de preventieadviseur psychosociale aspecten. Onder meer omdat ze gezamenlijk het centraal register moeten beheren. Omdat hun functies echter op verschillende bevoegdheidsniveaus werden bepaald, bestaat hierover nog wat onduidelijkheid. Vooral ook vanwege hun beroepsgeheim. De praktijk zal mee uitwijzen hoe ze daarmee omgaan.”

Hoe kan IDEWE ondersteunen?

Een vertrouwenspersoon studenten moet een opleiding van minimaal vijf dagen volgen binnen de zes maanden na de aanstelling. Verder is er een jaarlijkse supervisie verplicht om ervaringen en praktijkcases uit te wisselen.

“IDEWE laat de kandidaten voor vertrouwenspersoon studenten deelnemen aan de basisopleiding vertrouwenspersoon, zoals voorzien in de welzijnswetgeving. Als organisaties tegelijk verschillende vertrouwenspersonen studenten willen opleiden, dan kunnen ze echter een specifieke incompanyopleiding aanvragen met focus op grensoverschrijdend gedrag. We werken dan op maat en in co-creatie met de klant. De jaarlijkse supervisies en terugkomdagen zullen wel exclusief voor vertrouwenspersonen hoger onderwijs georganiseerd worden. In de sessies kunnen vertrouwenspersonen personeel en vertrouwenspersonen studenten dan samen leren uit concrete cases en uitdagingen die op hun pad komen.”

Lees meer over de basisopleiding vertrouwenspersoon 

Tijdens de jaarlijkse supervisie bespreken de deelnemers concrete cases.

  • Samen met de begeleider bekijken ze probleemsituaties.
  • Zoeken ze naar manieren om die aan te pakken.
  • Delen ze successen en good pratices.
  • Verfijnen ze hun gespreksvaardigheden.

Voor de supervisie werden momenteel al twee momenten voorzien:

  • In Leuven op maandagnamiddag 6 mei.
  • In Gent op woensdagvoormiddag 13 november.

Contacteer je regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie. 
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen